Vũ Thanh Thủy

Hết thời gian thử việc mà công ty không giao kết HĐLĐ có vi phạm hay không?

Dear Quý Công ty,Kính gửi luật sư! Tôi tên là N, Tôi xin phép luật sư tư vấn cho tôi: Sau khi kết thúc 60 ngày thử việc theo hợp đồng thử việc mà công ty đã gửi cho tôi, đến ngày thứ 62 thì Tổng Giám Đốc Công ty gửi email báo rằng công ty không hợp tác với tôi nữa mà không có một lý do nào.

 

Tuy nhiên tôi vẫn hoàn thành tốt công việc được giao, không vi phạm luật công ty và được lãnh lương đây đủ trong thời gian thử việc. Sau đó tôi gửi mail cho Tổng Giám Đốc xin cho tôi biết lý do (khỏang 10 lần) mà vẫn không thầy trả lời. Trong trường hợp này tôi muốn lấy quyền lợi cho tôi vì tôi đã mất việc tất cả, tôi phải làm thế nào và phải gửi đơn đến cấp thẩm quyền nào để tôi có được quyền lợi và quyền lợi tôi có được là như thế nào? Xin luật sư tư vấn và hướng dẫn giúp tôi sớm. Xin chân thành cảm ơn. Rất mong nhận được phản hồi của Quý Công ty.Thân chào!

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi tới Công ty Luật Minh Gia, với trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

Tại Điều 7 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định về thông báo kết quả làm thử, theo đó:

 

“1. Trong thời hạn 03 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc đối với người lao động làm công việc có thời gian thử việc quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 27 của Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động kết quả công việc người lao động đã làm thử; trường hợp công việc làm thử đạt yêu cầu thì khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải giao kết ngay hợp đồng lao động với người lao động.

 

2. Khi kết thúc thời gian thử việc đối với người lao động làm công việc có thời gian thử việc quy định tại Khoản 3 Điều 27 của Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động kết quả công việc người lao động đã làm thử; trường hợp công việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết ngay hợp đồng lao động với người lao động.”

 

Theo đó, đối với trường hợp bạn có thời gian thử việc 60 ngày thì trong thời hạn 3 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo kết quả làm việc của người lao động, nếu việc làm thử đạt yêu cầu thì phải giao kết hợp đồng lao động. Tuy nhiên, sau khi kết thúc thời gian thử việc, 2 ngày sau đó công ty thông báo không muốn giao kết HĐLĐ với bạn đã vi phạm quy định trên.

 

Cần phải làm rõ, 2 ngày tiếp theo bạn có tiếp tục làm việc tại công ty hay không? Nếu khi hết thời gian thử việc, bạn vẫn tiếp tục làm việc cho đến khi nhận được thông báo từ công ty thì theo quy định của luật, các bên đã giao kết hợp đồng lao động. Do đó, khi công ty muốn cho bạn nghỉ việc thì cần phải tuân thủ theo quy định của Bộ Luật lao động 2012, cụ thể về các trường hợp mà người sử dụng lao động được đơn phương chấm dứt HĐLĐ và thời gian báo trước tùy theo HĐLĐ mà các bên đã giao kết ( Điều 38 Bộ luật lao động 2012).

 

Trường hợp công ty đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái quy định của pháp luật thì phải chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 42 Bộ luật này, theo đó:

 

“1. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

 

2. Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này.

 

3. Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này và trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.

 

4. Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này, hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

 

5. Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.”

 

Như vậy, nếu có căn cứ chứng minh việc người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ với bạn là trái với quy định của pháp luật, bạn có quyền yêu cầu công ty xem xét lại, trường hợp không thỏa thuận được thì có quyền làm đơn gửi tới phòng lao động thương binh và xã hội hoặc Tòa án nơi có thẩm quyền để được giải quyết.

 

Trân trọng.

P.luật sư tư vấn về lao động – Công ty Luật Minh Gia.

TƯ VẤN NHANH