Triệu Lan Thảo

Hệ số lương sau khi vào biên chế được tính như thế nào?

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Tôi là KTV trung cấp. Tôi là nhân viên hợp đồng của BV từ 01/10/2005 đến nay. Bậc lương đang là 2.46. Nay bệnh viện xét tuyển tôi vào biên chế thì bậc lương của tôi được hưởng ớ mức nào, tôi có được giữ bậc lương đang hưởng hay quay lại bậc lương ban đầu năm 2005 là 1.86? Xin luật sư tư vấn giúp tôi. Chân thành cám ơn luật sư!
Hệ số lương sau khi vào biên chế được tính như thế nào?
>> Tư vấn thắc mắc về Tiền lương


Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Gia, chúng tôi tư vấn trường hợp của bạn như sau:

Tại Điều 15 Thông tư 15/2012/TT – BNV có quy định:

“Khi viên chức chuyển đến đơn vị sự nghiệp công lập mới, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải ký kết hợp đồng làm việc với viên chức và thực hiện chế độ tiền lương phù hợp trên cơ sở căn cứ vào năng lực, trình độ đào tạo, quá trình công tác, diễn biến tiền lương và thời gian đóng bảo hiểm xã hội của viên chức.”

Theo quy định trên, nếu như người lao động chuyển công tác đến đơn vị khác theo một quyết định hành chính thì hệ số lương cũ sẽ được giữ nguyên.

Tuy nhiên, trong trường hợp của bạn, bạn được xét tuyển vào biên chế, chứ không phải bị thuyên chuyển theo một quyết định hành chính nào, do đó hệ số lương của bạn sẽ không được giữ nguyên hệ số là 2.46.

------------------

Câu hỏi thứ 2 - Chuyển xếp lương cho người lao động theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP

Kính chào các Luật sư Công ty Luật Minh Gia,Tôi là Nguyễn Việt Hà, lao động hợp đồng không thời hạn tại doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Xin các Luật sư tư vấn giúp về việc xếp chuyển xếp lương mới của tôi theo NĐ 49, như sau:- Tôi hưởng lương bậc 6, chuyên viên doanh nghiệp từ tháng 1/2010, hệ số 3.89 (lương cũ). Theo quy định, tháng 1/2013 tôi sẽ được lên bậc lương mới.- Năm 2011, tôi thi nâng ngạch chuyên viên chính, nên từ tháng 1/2012 tôi được chuyển xếp lương bậc 1 chuyên viên chính doanh nghiệp, hệ số 4.00 (lương cũ)- Tháng 1/2013, đến hạn tôi lên lương bậc 2 chuyên viên chính doanh nghiệp, hệ số 4.33 (lương cũ). Hạn lên lương tiếp của tôi là tháng 1/2016.- Đến nay đã quá hạn 11 tháng, tôi vẫn chưa được lên bậc lương mới, lí do là doanh nghiệp đang chuyển xếp lương cho CBCNV theo Nghị định 49 từ tháng 1/2016. Trường hợp của tôi được Phòng Tổ chức - Lao động - Tiền lương hướng dẫn theo văn bản (đính kèm theo mail này) tại khoản 3, mục 2.2 "Nguyên tắc chuyển xếp với từng bảng lương" thì đến tháng 1/2018 mới được lên lương!!!Tôi kính nhờ các Luật sư giải thích giúp và cho biết: trường hợp của tôi được lên lương bậc 3 chuyên viên chính là thời điểm nào với hệ số lương mới (theo NĐ 49) là bao nhiêu?TÔI XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!Kính thư!

Trả lời:

Về nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP được hướng dẫn chi tiết tại Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH:

"1. Thang lương, bảng lương áp dụng đối với người lao động được xây dựng trên cơ sở đánh giá độ phức tạp công việc của lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh, lao động chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ và lao động quản lý.

2. Khi xây dựng thang lương, bảng lương, công ty cần xác định quan hệ giữa mức lương thấp nhất, mức lương trung bình, mức lương cao nhất để bảo đảm quan hệ cân đối giữa các loại lao động trong công ty.

3. Căn cứ tổ chức sản xuất, kinh doanh, tổ chức lao động, công ty xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương phù hợp với tính chất, yêu cầu sử dụng lao động của công ty và bảo đảm các nguyên tắc quy định tại Điều 7, Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.

4. Việc chuyển xếp lương từ thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định sang thang lương, bảng lương do công ty xây dựng phải căn cứ vào chức danh, công việc người lao động đảm nhận. Đối với người có thành tích, cống hiến, đóng góp nhiều cho công ty, khi chuyển xếp lương nếu có vướng mắc thì xem xét, xử lý riêng từng trường hợp cụ thể.

5. Việc xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương phải bảo đảm công khai, minh bạch, có sự trao đổi, thống nhất với tổ chức công đoàn cơ sở cùng cấp và báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho ý kiến trước khi thực hiện.

6. Khi áp dụng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương mới, định kỳ công ty phải rà soát, đánh giá để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tổ chức sản xuất, tổ chức lao động và bảo đảm các quy định của pháp luật lao động".

Như vậy, về nguyên tắc khi chuyển xếp lương đối với người lao động theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP sẽ căn cứ vào chức danh, công việc của người lao động và có thể xem xét, xử lý riêng từng trường hợp cụ thể. Việc xây dựng thang bảng lương và chuyển xếp lương cho người lao động công ty thực hiện trên cơ sở đảm bảo theo nguyên tắc trên, chúng tôi không thể tư vấn cụ thể cho anh/chị.

Trân trọng!
CV. Lương Sen. Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169