Vũ Thanh Thủy

Hệ số lương khi chyển ngạch công chức từ loại B sang A0 được quy định như thế nào?

Tháng 9/2016 tôi nhận quyết định nâng lương thường xuyên lên hệ số lương trung cấp 2.66. Tháng 12/2017, tôi có nhận quyết định nâng lương trước thời hạn lên hệ số lương 2.86.

 

Tháng 9/2018, căn cứ vào thông tư 05/2017/TT-BNV tôi có làm đơn xin chuyển ngạch từ ngạch cán sự sang ngạch A0. Do tôi có bằng Cao đẳng Cơ quan tôi đã ra quyết định thu hồi QĐ hệ số lương 2.86 và chuyển lương tôi xuống 2.72 theo ngạch A0 đồng thời truy thu tiền lương của tôi từ tháng 12/2017 đến tháng 9/2018 do hệ số lương 2.86 chênh lệch với hệ số 2.72. Lần nâng lương lần sau của tôi là tháng 12/2018. Xin quý Công ty Luật Minh Gia cho tôi hỏi cơ quan tôi ra QĐ như vậy là đúng hay sai? Rất mong được công ty tư vấn sớm. Tôi chân thành cảm ơn!

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi tới Công ty Luật Minh Gia, với trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

Theo thông tin bạn cung cấp, tháng 9/2018 bạn đang là công chức loại B, hưởng hệ số lương là 2,66 chuyển sang công chức loại A0 với hệ số 2,86 và việc chuyển ngạch là đúng với quy định của pháp luật.

 

Theo khoản 3 Mục 2 Thông tư 02/2007/TT-BNV quy định về xếp lương khi chuyển ngạch công chức : “Trường hợp công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn và điều kiện được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển loại công chức, viên chức từ loại A0 sang loại A1; từ loại B, loại C sang loại A (gồm A0 và A1) hoặc từ loại C sang loại B, thì thực hiện như cách xếp lương khi nâng ngạch công chức, viên chức hướng dẫn tại Khoản 1 mục II Thông tư này.”

 

Bên cạnh đó khoản 1 Mục II quy định như sau: “Trường hợp chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới. Thời gian hưởng lương ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới. Thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được tính như sau: Nếu chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch mới so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ bằng hoặc lớn hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới; nếu nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ.”

 

Do đó, nếu bạn được đang là công chức loại B được chuyển sang công chức liền kề loại A0 vì có bằng cao đẳng, chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ, thì bạn được xếp hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới, theo đó, bạn đang giữ hệ số 2,86 thì khi chuyển sang ngạch A0 thì sẽ được hưởng hệ số 3.03.

 

Như vậy, việc đơn vị ra quyết định thu hồi quyết định tặng hệ số lương của bạn, chuyển xuống hệ số 2,72 và yêu cầu truy thu lại số tiền là không có căn cứ.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng.

P.luật sư tư vấn về lao động – Công ty Luật Minh Gia.

Hotline: 1900 6169