LS Trần Khánh Thương

Không có tiền bồi thường thiệt hại giải quyết thế nào?

Giết người là một trong những hành vi nguy hiểm được quy định trong bộ luật hình sự. Theo đó, ngoài việc chịu trách nhiệm hình sự thì người phạm tội còn phải gánh chịu trách nhiệm dân sự liên quan đến bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm. Vậy mức bồi thường được xác định như thế nào trong những trường hợp xâm phạm đến tình mạng của người khác?

Câu hỏi tư vấn: Chào luật Minh Gia, Em muốn hỏi: gia đình em có người thân phạm tội giết người, bị xử án phạt 17 năm tù, gia đình người phạm tội đã trả 1 khoản tiền hỗ trợ mai táng trước khi xử án và sau xử án đã trả thêm 1 khoản tiền, nhưng bên gia đình nạn nhân đòi bồi thường thêm tiền và toà cũng đồng ý, giờ gia đình phạm nhân không thể chi trả thì phải làm sao ạ? Em xin cảm ơn!

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến Luật Minh Gia, sau khi nghiên cứu trường hợp của bạn chúng tôi đưa ra nội dung tư vấn như sau:

Thứ nhất, quy định pháp luật về bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm:

Theo quy định tại Điều 591 BLDS 2015 về bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm

Điều 591. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm

1. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm:

a) Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định tại Điều 590 của Bộ luật này;

b) Chi phí hợp lý cho việc mai táng;

c) Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng;

d) Thiệt hại khác do luật quy định.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tính mạng của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại, nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.."

Vậy trong trường hợp này, người có hành vi gây thiệt hại đến tình mạng của người khác sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm, chi phí được xác định gồm: cho phí hợp lý cho việc mai táng, tiền cấp dưỡng cho những người mà bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng, một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại,…

Thứ hai, về trách nhiệm bồi thường thiệt hại:

Về nguyên tắc, mức bồi thường thiệt hại trước hết do các bên tự thỏa thuận, trường hợp không tự thỏa thuận được có thể yêu cầu tòa án giải quyết. Khi có quyết định của Tòa án về mức bồi thường cụ thể thì người gây thiệt hại có trách nhiệm thi hành bản án đó. Cơ quan thi hành án sẽ áp dụng các biện pháp kê biên tài sản (nhà đất, xe, tài khoản ngân hàng…), khấu trừ thu nhập của người có nghĩa vụ bồi thường để thi hành bản án. Khả năng bồi thường đến đâu sẽ thực hiện đến đó và cho đến khi thực hiện đầy đủ trách nhiệm bồi thường?