Luật sư Vũ Đức Thịnh

Giáo viên xin nghỉ việc được hưởng những chế độ gì?

Giáo viên đang giảng dạy tại các trường học công lập hầu hết đã được vào biên chế viên chức nhà nước. Khi mong muốn xin thôi việc thì viên chức này có gì khác so với những người lao động hay không? Giáo viên xin nghỉ việc rồi có được hưởng chế độ gì từ cơ quan đã làm việc không?

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Tôi là giáo viên sinh tháng 08/1975, hiện đang công tác ở một trường Tiểu học, thời gian công tác liên tục của tôi từ tháng 09/1996 đến hiện tại. Bây giờ tôi muốn xin thôi việc thì tôi được hưởng những chế độ gì? Khi nghỉ việc tôi muốn tham gia đóng BHXH ở 1 đơn vị khác thì cần những thủ tục gì? Rất mong công ty Luật Minh Gia tư vấn, xin chân thành cảm ơn!

Trả lời tư vấn: Đối với yêu cầu tư vấn của bạn nêu trên, Luật Minh Gia trả lời tư vấn như sau:

Thứ nhất, về thủ tục đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc

Theo thông tin bạn cung cấp hiện tại bạn là giáo viên trường tiểu học và là viên chức công tác từ năm 1996. Trường hợp bạn muốn nghỉ việc thì bạn có thể thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc. Tại khoản 4 Điều 29 Luật viên chức 2010 quy định như sau:

Điều 29. Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc

4. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày; trường hợp viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục thì phải báo trước ít nhất 03 ngày.”

Như vậy, đối với trường hợp của bạn khi đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc thì bạn cần báo cho đơn vị biết trước ít nhất 45 ngày.

Thứ hai, về chế độ hưởng sau khi thôi việc

- Trợ cấp thôi việc: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và luật viên chức 2019 quy định về các trường hợp viên chức khi nghỉ việc được hưởng chế độ trợ cấp thôi việc, theo đó đối với các trường hợp: đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức, hết thời hạn của hợp đồng nhưng người sử dụng lao động không ký kết tiếp hợp đồng làm việc, viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng do ốm đau, bị tai nạn theo quy định tại khoản 4 Điều 29 hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định tại khoản 5 Điều 29 Luật viên chức 2010. Trường hợp của bạn nghỉ việc theo nguyện vọng, do đó không thuộc đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp thôi việc theo quy định.

- Trợ cấp thất nghiệp: Viên chức là đối tượng được tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Luật việc làm, do đó nếu sau khi bạn nghỉ việc mà bạn chưa hưởng lương hưu thì bạn có thể nộp hồ sơ đến Trung tâm dịch vụ việc làm nơi bạn muốn hưởng trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày bạn chấm dứt hợp đồng làm việc để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

- Về chế độ hưu trí: Theo quy định tại Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì điều kiện hưởng lương hưu bao gồm điều kiện về tuổi và số năm đóng BHXH, số năm đóng BHXH thì bạn đã đủ điều kiện hưởng lương hưu, tuy nhiên nếu bạn nghỉ việc vào năm 2021 (46 tuổi) thì chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu, do đó bạn có thể lựa chọn một trong các phương án sau:

+ Phương án 1: Giám định sức khỏe để hưởng lương hưu trước tuổi, nếu sau khi bạn nghỉ muốn hưởng lương hưu ngay thì bạn thực hiện khám giám định sức khỏe, với mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì bạn đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, tuy nhiên mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định thì bị giảm trừ 2% mức hưởng.

+ Phương án 2: Hưởng trợ cấp thất nghiệp, sau khi hưởng trợ cấp thất nghiệp xong, nếu đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định bạn nộp hồ sơ hưởng chế độ hưu trí, nếu chưa bạn có thể giám định sức khỏe để hưởng lương hưu trước tuổi hoặc bảo lưu thời gian đóng BHXH chờ đủ tuổi hưởng lương hưu.

Hotline: 1900 6169