Phạm Diệu

Giáo viên nghỉ theo nguyện vọng được hưởng những chế độ trợ cấp nào?

Bên cạnh chế độ tinh giản biên chế, nghỉ việc theo nguyện vọng là một trong những lựa chọn của viên chức. Vậy khi nghỉ theo trường hợp này, viên chức được hưởng những chế độ gì? Có được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hay không? Luật Minh Gia giải đáp vấn đề này như sau:

Pháp luật viên chức hiện hành có quy định cụ thể về các chế độ viên chức được hưởng khi nghỉ việc, tuy nhiên khi viên chức nghỉ việc không nắm rõ quy định pháp luật về các chế độ được hưởng nên nhiều trường hợp không được giải quyết chế độ hoặc được giải quyết nhưng không đúng quy định pháp luật. Do đó, khi bạn gặp vấn đề này, bạn có thể liên hệ với Luật sư của chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp.

Hỏi: Kính thưa luật sư: Tôi thi đỗ và có quyết định được tuyển dụng vào đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập ngày 15.11.2016, hợp đồng làm việc không xác định thời hạn. Đến ngày 26.5.2021 trường tôi dạy tổng kết năm học, tôi có dự định viết đơn xin nghỉ việc. Vậy thôi có được hưởng lương 02 tháng hè không? Và khi có quyết định thôi việc tôi được hưởng quyền lợi gì không? Tôi xin chân thành cảm ơn. Rất mong nhận được sự tư vấn và giải đáp của luật sư!

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Với nội dung yêu cầu tư vấn của bạn, Công ty Luật Minh Gia trả lời tư vấn như sau:

Thứ nhất, về vấn đề đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc

Theo thông tin bạn cung cấp thì hiện tại bạn đang làm việc theo chế độ hợp đồng làm việc không xác định thời hạn. Tại khoản 4 Điều 29 Luật viên chức 2010 quy định về điều kiện đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc như sau:

"4. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày; trường hợp viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục thì phải báo trước ít nhất 03 ngày.".

Như vậy, theo quy định nêu trên nếu bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc thì bạn cần báo cho đơn vị biết trước ít nhất 45 ngày.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn của viên chức, nếu đồng ý cho viên chức thôi việc thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hợp đồng làm việc và giải quyết chế độ thôi việc cho viên chức theo quy định.

Trường hợp, đơn vị không đồng ý cho bạn nghỉ việc, tuy nhiên nếu bạn đã đáp ứng đủ điều kiện báo trước 45 ngày thì bạn vẫn có quyền nghỉ việc.

Thứ hai, về chế độ khi bạn nghỉ việc

Tại Điều 58 Nghị định 115/2020 quy định về chế độ thôi việc như sau:

Điều 58. Trợ cấp thôi việc đối với viên chức thôi việc

1. Đối với thời gian công tác của viên chức từ ngày 31 tháng 12 năm 2008 trở về trước được tính như sau:

a) Cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 tháng lương hiện hưởng, gồm: Mức lương theo chức danh nghề nghiệp, phụ cấp chức vụ quản lý, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có);

b) Mức trợ cấp thấp nhất bằng 01 tháng lương hiện hưởng;

c) Trường hợp viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2003, thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian làm việc (cộng dồn) kể từ khi viên chức có quyết định tuyển dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008;

d) Trường hợp viên chức được tuyển dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2003 trở về sau, thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian làm việc theo hợp đồng làm việc (cộng dồn) kể từ khi viên chức có quyết định tuyển dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008.

2. Đối với thời gian công tác của viên chức từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến nay được thực hiện theo quy định của pháp luật về trợ cấp thất nghiệp.

Căn cứ quy định nêu trên và đối chiếu với quá trình làm việc của bạn, bạn được tuyển dụng chính thức từ ngày 15/11/2016. Nếu quá trình làm việc này, cơ quan đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho bạn thì bạn không được giải quyết chế độ thôi việc.

Ngoài ra, sau khi bạn nghỉ việc nếu bạn có nhu cầu hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì bạn cần nộp hồ sơ đến Trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng làm việc để hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp căn cứ vào số năm bạn đóng bảo hiểm thất nghiệp, mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp mỗi tháng là 60% mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng trước khi bạn nghỉ việc.

Về thời gian đóng bảo hiểm xã hội, đối với thời gian đóng bảo hiểm xã hội, khi bạn nghỉ việc cơ quan có trách nhiệm chốt sổ bảo hiểm xã hội cho bạn. Nếu bạn có nhu cầu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần thì sau 01 năm bạn nghỉ việc, bạn nộp hồ sơ đến cơ quan bảo hiểm xã hội để hưởng. Nếu không có nhu cầu hưởng, bạn có thể bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định.

Về tiền lương 02 tháng nghỉ hè, đối với khoản tiền lương này có được hưởng hay không sẽ căn cứ vào thời điểm bạn chấm dứt hợp đồng làm việc. Nếu thời gian nghỉ hè vẫn nằm trong thời hạn bạn báo trước thì bạn vẫn được hưởng lương trong thời gian nghỉ hè. Trường hợp, bạn chấm dứt hợp đồng làm việc trước thời gian nghỉ hè thì bạn không được hưởng tiền lương trong thời gian nghỉ hè.

Hotline: 1900 6169