LS Vũ Thảo

Giáo viên giảng dạy từ năm 1998 đến năm 2002 có được tham gia BHXH hay không?

Luật sư tư vấn trường hợp giáo viên được UBND huyện hợp đồng giảng dạy từ tháng 9/ 1998 đến tháng 31/5/1999, có quyết định biên chế của UBND huyện từ 9/1999 đến 7/2002. Tháng 8/2002 có quyết định biên chế của Sở Nội vụ được tham gia BHXH bắt buộc. Vậy trong thời gian từ tháng 9 năm 1998 đến 31/7/ 2002có được quyền tham gia BHXH bắt buộc hoặc BHXH tự nguyện không?

Nội dung câu hỏi: Tôi là giáo viên được UBND huyện hợp đồng giảng dạy từ tháng 9 năm 1998 đến tháng 31 tháng năm năm 1999. Vậy tôi có được tham gia BHXH bắt buộc hay tự nguyện không?2. Theo Nghị định 95 của Chính phủ ngày 17 tháng 11 năm 1998 thì tôi được biên chế. Nhưng UBND huyện không tuyển dụng, bên cạnh đó nhiều cá nhân chưa đủ tiêu chuẩn để biên chế nhưng vẫn được. Còn tôi không được kí hợp đồng tiếp theo nhưng có quyết định tạm thời phân công công tác và quyết định biên chế của UBND huyện từ tháng 9 năm 1999 đến tháng 7 năm 2002. Tháng 8 năm 2002 có quyết định biên chế của Sở Nội vụ tôi mới được tham gia BHXH bắt buộc. Vậy trong thời gian từ tháng 9 năm 1998 đến 31 tháng 7 năm 2002 tôi có được quyền tham gia BHXH bắt buộc hoặc BHXH tự nguyện không?Xin trân trọng cảm ơn Luật sư !

 

Trả lời tư vấn: Cám ơn bạn đã gửi thông tin tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi giải quyết như sau:

 

Theo Điều 3 Điều lệ bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội như sau:

 

“Điều 3. Các đối tượng sau đây phải áp dụng các chế độ bảo hiểm xã hội quy định tại Điều lệ này:

 

Người lao động làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước;

 

Người lao động làm việc trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh có sử dụng từ 10 lao động trở lên;

 

Người lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khu chế xuất, khu công nghiệp; trong các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác;

 

Người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh dịch vụ thuộc cơ quan hành chính, sự nghiệp, cơ quan Đảng, đoàn thể;

 

Người lao động làm việc trong các doanh nghiệp, các tổ chức dịch vụ thuộc lực lượng vũ trang;

 

Người giữ chức vụ dân cử, bầu cử làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể từ Trung ương đến cấp huyện;

 

Công chức, viên chức Nhà nước làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp; người làm việc trong các cơ quan Đảng, đoàn thể từ Trung ương đến cấp huyện;

 

Các đối tượng trên đi học, thực tập, công tác điều dưỡng trong và ngoài nước mà vẫn hưởng tiền lương hoặc tiền công thì cũng thuộc đối tượng thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc.

 

Các đối tượng quy định trên gọi chung là người lao động.”

 

Như vậy, trường hợp  bạn được xác định là viên chức làm việc trong đơn vị hành chính sự nghiệp (đã thuộc biên chế) thì  thuộc đối tượng tham gia đóng bảo hiểm. Theo đó, thời gian từ năm 1998 - 2002 được xác định là thời gian phải tham gia đóng bảo hiểm. Do đó, việc đơn vi không đóng bảo hiểm là không phù hợp với quy định, nên để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình thì bạn có quyền khiếu nại để yêu cầu đơn vị truy thu đóng bảo hiểm trong thời gian đó cho bạn.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi - Số điện thoại liên hệ: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng.
CV tư vấn: Vũ Thảo - Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169