LS Vũ Thảo

Điều kiện nâng lương trước thời hạn của giáo viên

Pháp luật quy định như thế nào về chế độ nâng lương của giáo viên? Giáo viên cần điều kiện gì để được nâng lương trước thời hạn? Có phải thành tích nào của giáo viên cũng được tính vào thành tích xuất sắc để được nâng lương trước thời hạn hay không? Khi đạt được thành tich xuất sắc thì giáo viên có thể được nâng lương trước bao nhiêu tháng? Qua bài viết này Luật Minh Gia hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Tư vấn nâng lương trước thời hạn của giáo viên

Giáo viên là những người làm công tác giảng dạy, giáo dục, có vai trò quyết định trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục, có vị thế quan trọng trong xã hội, được xã hội tôn vinh. Đối với nhà giáo được tuyển dụng làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng được xác định là viên chức và  được hưởng tiền thưởng, được xét nâng lương thường xuyên hoặc nâng lương trước thời hạn theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập. Để được xét nâng lương trước thời hạn thì viên chức phải viên chức phải đạt thành tích xuất sắc trong khi thực hiện công việc, nhiêm vụ và đồng thời đáp ứng được rất nhiều điều kiện khác theo quy định pháp luật, quy chế đơn vị. Tuy nhiên, việc xác định thành tích xuất sắc để xét nâng lương trước thời hạn còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện tại các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Trường hợp bạn hoặc đơn vị bạn cũng đang gặp phải những vướng mắc liên quan đến vấn đề trên hoặc liên quan đến chế độ, quyền, nghĩa vụ của viên chức, công chức, cán bộ,.. thì bạn có thể gửi câu hỏi cho Luật Minh Gia để được hướng dẫn tư vấn.

>> Tư vấn về điều kiện nâng lương trước thời hạn của giáo viên, gọi: 1900.6169

Bên cạnh đó, bạn có thể tham khảo tình huống chúng tôi tư vấn sau đây để có thêm thông tin quy định pháp luật về việc nâng lương trước thời hạn của viên chức. 

2. Viên chức đạt thành tích như thế nào để được nâng lương trước thời hạn?

Câu hỏi:

Thưa Luật sư, em sinh năm 1984, giáo viên dạy Tin học tại một trường cấp 2 công lập. Em đang hưởng lương bậc 3, hệ số 3.00 từ tháng 1/2017, giáo viên THCS chính hạng 2. Ở trường em có tất cả 22 CBGV. Tháng 10 (năm 2019) vừa qua, em làm đơn tăng lương trước thời hạn, và được hội đồng xét nâng lương của nhà trường xếp thứ 2 về thành tích, công bố trước hội đồng nhà trường. Người đứng thứ 3, hệ trung cấp, sinh năm 1983, bên hành chính, có những thành tích sau: có 3 năm LĐTT (không có CSTĐ), 1SKKN xếp loại cấp huyện. Người này đã từng có CSTĐ (trước năm 2015) và được xét nâng lương trước thời hạn cách đây 3 năm (2016) lần thứ 2 tại trường và có 1 lần nâng lương trước thời hạn tại trường khác. Còn thành tích của em bao gồm 3 năm LĐTT, 1SKKN cấp tỉnh, 1 năm đạt Giáo viên giỏi cấp huyện, 2 giải khuyến khích cấp huyện, 1 bài thi KTLM của giáo viên đạt giải khuyến khích (không có CSTĐ). Em chưa từng được nâng lương trước thời hạn lần nào. Vậy xin hỏi luật sư, thành tích của em có cao hơn người này không và em có thuộc đối tượng được nâng lương trước thời hạn không. (Cả em và người này đều không có vi phạm gì). Hiện tại người thứ 3 này đã có quyết định được tăng lương trước thời hạn (lần này là lần thứ 4), còn em thì không được. Nếu em thuộc diện được, em có quyền khiếu nại không, và khiếu nại lên cơ quan nào. (Em là người khuyết tật và chất độc da cam). Em rất mong được sự giải đáp của luật sư. Em xin chân thành cảm ơn luật sư.

Trả lời tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới công ty Luật Minh Gia, với trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn là giáo viên dạy Tin học tại một trường cấp 2 công lập. Tuy nhiên bạn không cung cấp thông tin cụ thể bạn là giáo viên làm việc theo hợp đồng lao động hay có quyết định tuyển dụng là viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc. Trường hợp bạn là người lao động thì chế độ nâng lương trước thời hạn sẽ áp dụng theo nội dung các bên thỏa thuận trong hợp đồng lao động, quy chế nội bộ của nhà trường.

Trường hợp bạn là viên chức thì chế độ nâng bậc lương trước thời hạn được áp dụng theo quy định tại Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV. Cụ thể:

"Điều 3. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn

1. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ:

 a) Điều kiện và chế độ được hưởng: 

Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này đạt đủ 02 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

đ) Xác định thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc:

- Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 4 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

- Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn được căn cứ vào thành tích cao nhất đạt được của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; nếu thành tích cao nhất bằng nhau thì xét đến các thành tích khác; trường hợp có nhiều người có thành tích như nhau thì thực hiện ưu tiên theo quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị.

e) Tiêu chuẩn xét nâng bậc lương trước thời hạn:

Tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng cấp độ thành tích khác nhau của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trao đổi với cấp ủy và Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp quy định cụ thể trong Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị. Căn cứ vào quy định này, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện được xét nâng bậc lương trước thời hạn hằng năm do tập thể bình chọn, nhưng mỗi năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị." 

Ngoài ra tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV quy định cụ thể về tiêu chuẩn xem xét nâng bậc lương thường xuyên: 

"2. Tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên: 

Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này có đủ điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh quy định tại Khoản 1 Điều này và qua đánh giá đạt đủ 02 tiêu chuẩn sau đây trong suốt thời gian giữ bậc lương thì được nâng một bậc lương thường xuyên:

b) Đối với viên chức và người lao động: 

- Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên; 

- Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức."

Từ quy định trên, đối chiếu với trường hợp của bạn: Bạn là giáo viên đang hưởng lương bậc 3, hệ số 3.00 và đến ngày 01/01/2020 bạn đủ điều kiện thì được xét nâng bậc lương thường xuyên lên bậc 4, hệ số 3.33. Năm 2019 bạn có làm đơn để được xét nâng bậc lương trước thời hạn với các thành tích đạt được gồm: 3 năm Lao động tiên tiến, 1 sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh, 1 năm đạt Giáo viên giỏi cấp huyện, 2 giải khuyến khích cấp huyện, 1 bài thi Kiến thức liên môn của giáo viên đạt giải khuyến khích.

Như vậy, trường hợp năm 2019 bạn được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không bị xỷ lý kỷ luật và muốn được nâng bậc lương trước thời hạn thì bạn cần đáp ứng đủ các điều kiện sau:

+ Tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn của bạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên.

+ Thành tích bạn đạt được là thành tích xuất sắc trong khi thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền công nhận bằng văn bản

>> Giải đáp vướng mắc về nâng lương trước thời hạn, gọi: 1900.6169

- Đối với quy định về thời gian còn thiếu để được nâng bậc lương thường xuyên:

Theo thông tin bạn cung cấp thì 01/01/2020 là thời điểm bạn được xét nâng bậc lương thường xuyên. Do đó, tính đến ngày 31/12/2019 (năm xét nâng bậc lương trước thời hạn) bạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên.

- Đối với quy định về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ:

Theo quy định trên thì thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn. Đồng thời, tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ do người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản viên chức trao đổi với cấp ủy và Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp quy định cụ thể trong Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị.

Do đó, trường hợp bạn đạt được các thành tích bao gồm: 03 năm Lao động tiên tiến, 1 sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh, 01 năm đạt Giáo viên giỏi cấp huyện, 02 giải khuyến khích cấp huyện, 01 bài thi Kiến thức liên môn của giáo viên đạt giải khuyến khích thì cần xem xét thành tích bạn đạt được có phải là thành tích xuất sắc được quy định trong quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của nhà trường hay không? Đồng thời, thành tích đó phải trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất tính ngày đến ngày 31/12/2019 thì mới được xem xét để nâng bậc lương trước thời hạn.

Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn được căn cứ vào thành tích cao nhất đạt được của giáo viên. Nếu thành tích cao nhất bằng nhau thì xét đến các thành tích khác; trường hợp có nhiều người có thành tích như nhau thì thực hiện ưu tiên theo quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị.​ Như vậy, bạn cần đối chiếu lại quy định trong Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của nhà trường để xác định cấp độ thành tích bạn đạt được so với những người khác có cao hơn người đứng thứ 3 hay không? Trường hợp bạn đạt thành tích cao hơn mà nhà trường không xét nâng lương trước thời hạn cho bạn thì bạn có thể làm đơn kiến nghị đến Ban giám hiệu nhà trường hoặc liên hệ đến Phòng nội vụ để được giải quyết theo đúng quy định pháp luật. 

Hotline: 1900 6169