Đàm Minh Diệu

Được ký hợp đồng lao động có thời hạn mấy lần?

Xin chào Luật Minh Gia! Em xin nhờ tư vấn giúp ạ? Em vô công ty A được 2 tháng. Hiện công ty đã ký hợp đồng lao đồng cho em với thời hạn 1 năm. Khi ký bộ phận nhân sự công ty nói với em và những bạn vô cùng ngày với em là công ty sẽ không ký hợp đồng không thời hạn mà chỉ sẽ ký 1 năm ( có thời hạn ) mà không trái pháp luật . Theo như em được biết thì nếu hết hợp đồng người lao động vẫn làm việc thì công ty phải tái ký hợp đồng cho người lao động và chỉ được ký thêm 1 lần là hợp đồng có thời hạn.nếu lần tiếp theo phải ký hợp đồng không xác định thời hạn.

Như vậy công ty em chỉ tái ký hợp đồng 1 năm như vậy là đúng hay sai? Vì có 1 số bạn làm 2 3 năm rồi ký 2 3 lần .công ty vẫn ký hợp đồng 1 năm ( có thời hạn ). Là đúng hay sai? Xin tư vấn giúp em. Mấy bạn ký hợp đồng trước chỉ nói giờ công ty chỉ ký 1 năm chứ không ký không xác định thời hạn nữa. Mong Luật Minh Gia tư vấn là do công ty làm sai hay em chưa hiểu luật ạ. Em cảm ơn ...!

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Hợp đồng lao động giữa bạn và công ty là hợp đồng lao động xác định thời hạn, căn cứ vào điều 22 Bộ luật lao động 2012 như sau:

“Điều 22. Loại hợp đồng lao động

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

…”

Theo đó, nếu khi hết hạn hợp đồng mà bạn vẫn tiếp tục làm việc trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn thì hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới. Trường hợp ký hợp đồng mới là hợp đồng xác định thời hạn là 1 năm thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Việc công ty bạn ký hợp đồng lao động nhiều lần với một người lao động đều là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì công ty đã làm không phù hợp theo quy định của luật.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí