Triệu Lan Thảo

Được hưởng trợ cấp thôi việc hay trợ cấp mất việc?

Tôi sinh 11/3/1957, có thời gian công tác liên tục từ tháng 6/1977 cho đến 31/12/2015 tại các cơ quan thuộc UBND thành phố A. Đến 31/12/2015, do UBND thành phố sáp nhập hai cơ quan lại một, nên đã vận động tôi làm đơn xin thôi việc kể từ tháng 01/2016 (do chưa đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định). Như vậy, tôi thuộc diện thôi việc hưởng trợ cấp thôi việc(theo điều 48) hay trợ cấp mất việc (theo điều 49) và mức hưởng cụ thể như thế nào ?

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Do bạn đã làm đơn xin thôi việc vì thế bạn và công ty đã thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, chứ không phải người sử dụng lao động chấm dứt theo trường hợp sáp nhập doanh nghiệp theo Điều 45 Luật Lao động 2012. Vì vậy, bạn sẽ được hưởng chế độ trợ cấp thôi việc theo điều 48 Luật lao động năm 2012.

“Điều 48. Trợ cấp thôi việc
1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.
2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.
3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc”.
 
Thời gian để tính trợ cấp thôi việc = (Tổng thời gian làm việc) – (Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp). Mà bảo hiểm thất nghiệp được bắt đầu có hiệu lực từ 1/1/2009. Mà bạn bắt đầu làm việc từ tháng 6/1977 nên thời gian để tính trợ cấp thôi việc là 31 năm.
Như vậy, mỗi năm làm việc bạn được trả nửa tháng tiền lương và tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền trước khi bạn nghỉ việc.

Lưu ý: Nếu bạn không làm đơn xin thôi việc mà doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động với bạn với lý do sáp nhập doanh nghiệp thì bạn sẽ được hưởng trợ cấp mất việc theo điều 49 Luật lao động 2012. Mỗi năm làm việc bạn sẽ được hưởng 1 tháng tiền lương.
 
Ngoài ra, bạn có thể được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 49 Luật việc làm 2013 nếu: “Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động bạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập và bạn chưa tìm được sau 15 ngày kể từ ngày bạn nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp”.
 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Được hưởng trợ cấp thôi việc hay trợ cấp mất việc?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
CV. Ngô Văn Minh – Công ty Luật Minh Gia.

Hotline: 1900 6169