Luật sư Vũ Đức Thịnh

Đóng BHXH được 06 tháng có được hưởng BHXH một lần?

Hiện nay, sau khi nghỉ việc vấn đề hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần được khá nhiều người lao động quan tâm, tuy nhiên người lao động cần nắm được các quy định pháp luật về việc hưởng chế độ này để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình sau khi nghỉ việc.

1. Luật sư tư vấn về chế độ bảo hiểm xã hội một lần

Đối với người lao động chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không có nhu cầu hưởng lương hưu thì có thể lựa chọn hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần. Tuy nhiên, để được hưởng chế độ này người lao động cần đảm bảo một số điều kiện hưởng theo quy định pháp luật.

Do đó, nếu bạn đang tìm hiểu về việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần thì bạn có thể liên hệ với Luật sư của Công ty Luật Minh Gia để được giải đáp liên quan đến các vấn đề:

- Điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần;

- Hồ sơ, giấy tờ để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần.

2. Đóng BHXH 06 tháng có được giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội một lần không?

Câu hỏi: Luật sư tư vấn trường hợp Cháu có làm tại một công ty có đóng bảo hiểm xã hội từ 10/2013 đến tháng 3/2014 tổng cộng là 6 tháng đóng bảo hiểm xã hội với mức lương đóng là 3.700.000.

Vậy với thời gian cháu đóng bảo hiểm xã hội trên cháu có được hưởng bảo hiểm xã hội thánh toán một lần không nếu được thì cách tính số tiền được hưởng như thế nào ạ.
Mong luật minh gia tư vấn cháu với. Xin chân thành cảm ơn !

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn tại Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 quy định Bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu như sau:

“1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

b) Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

…”

Ngoài ra, tại Điều 56 quy định Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần:

“Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.”

Tại Khoản 3 Điều 30 Nghị định 152/2006/NĐ-CP Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội 2006 có quy định như sau:

“3. Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần, nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì được tính như quy định tại khoản 5 Điều 28 Nghị định này.”

Khoản 5 Điều 28 Nghị định này quy định:

“5. Khi tính mức lương hưu hằng tháng và trợ cấp một lần khi nghỉ hưu quy định tại các khoản 1, 2 và khoản 4 Điều này nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ dưới 3 tháng thì không tính; từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng tính là nửa năm; từ trên 6 tháng đến 12 tháng tính tròn là một năm.”

Trường hợp của bạn, do bạn chỉ cung cấp thời gian đóng bảo hiểm từ tháng 10/2013 đến tháng 03/2014 mà không cung cấp ngày cụ thể. Do đó, có thể có 2 trường hợp sau:

+ Trường hợp thời gian đóng BHXH dưới 6 tháng (đến đủ 6 tháng) sẽ được tính là nửa năm do đó, sẽ được hưởng ½ của 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.

+ Trường hợp thời gian đóng BHXH từ 6 tháng thì sẽ được tính là một năm đóng BHXH, do đó, sẽ được hưởng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Gọi: 0971.166.169