Luật sư Vũ Đức Thịnh

Đóng bảo hiểm xã hội trên 20 năm có rút được 1 lần không?

Hiện nay, có rất nhiều đối tượng người tham gia bảo hiểm xã hội lựa chọn việc nhận bảo hiểm xã hội một lần thay vì tiếp tục tham gia bảo hiểm và đợi khi đủ điều kiện hưởng lương hưu. Vậy người tham gia bảo hiểm xã hội cần đáp ứng những điều kiện gì để có thể hưởng bảo hiểm xã hội một lần và việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần có những thuận lợi và khó khăn gì cho người tham gia.

Câu hỏi tư vấn số 1: Xin chào.Trường hợp của tôi đã tham gia đóng bhxh từ tháng 12/1995 đến tháng 2/2021 và đã được bhxh thành phố chốt sổ là 26 năm 9 tháng. Xin hỏi văn phòng Luật thì trường hợp của tôi đối với vấn đề hưởng lương hưu như thế nào, trường hợp của tôi có được xin lãnh trợ cấp một lần hay không, sau khi chốt sổ tôi không được đóng bhxh tiếp nữa vì không xin được việc làm. Xin văn phòng tư vấn giúp tôi, xin cảm ơn.

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến Luật Minh Gia, sau khi nghiên cứu trường hợp của bạn chúng tôi đưa ra nội dung tư vấn như sau:

Thứ nhất, về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Theo quy định tại Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện để hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần

“1. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

b) Ra nước ngoài để định cư;

c) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

d) Trường hợp người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

…”

Theo những thông tin mà bạn cung cấp thì bạn đã tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 12/1995 đến tháng 2/2021 và đóng bảo hiểm xã hội được 26 năm 9 tháng. Vì vậy, trong trường hợp này bạn sẽ không là đối tượng được nhận bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Khoản 1 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Thứ hai, về điều kiện hưởng lương hưu

Điều 219. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến lao động

 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 84/2015/QH13 và Luật số 35/2018/QH14:

a) Sửa đổi, bổ sung Điều 54 như sau:

“Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động;

 b) Đủ tuổi theo quy định tại khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021;

c) Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

d) Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

…”

Do bạn chưa cung cấp cho chúng tôi độ tuổi hiện tại của mình nên chúng tôi chưa có căn cứ để xác định điều kiện hưởng lương hưu của bạn. Để đủ điều kiện hưởng lương hưu thì bạn phải đủ tuổi hưởng lương hưu (tuổi hưởng lương hưu từ năm 2021 đối với lao động nam là 60 tuổi 3 tháng cho đến khi đủ 62 tuổi còn đối với lao động nữ là 55 tuổi 4 tháng cho đến khi đủ 60 tuổi) và có số năm tham gia bảo hiểm xã hội từ 20 năm trở lên. Nếu trong trường hợp bạn không tìm được việc làm để tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì bạn bảo lưu quá trình đóng bảo hiểm xã hội chờ đủ tuổi hưởng lương hưu hoặc giám định sức khỏe để hưởng lương hưu trước tuổi.

Câu hỏi tư vấn số 2: Chào luật sư, Tôi tham gia BHXH từ tháng 8/20xx đến tháng 1/20xx gần 02 năm, nay tôi muốn nhận BHXH một lần. Tôi có 2 câu hỏi mong được giải đáp:

Câu 1: Vậy có phải đúng một năm sau ngày nghỉ việc (1/20xx) tôi phải làm thủ tục mới nhận được BHXH không hay tôi có thể làm thủ tục sau hơn một năm được không? (ví dụ đến tháng 7/20xx tôi mới làm có được không?)

Câu 2: Tôi có thể ủy quyền người thân trong gia đình nhận BHXH được không? Rất mong nhận được câu trả lời từ phía luật sư và công ty, Chân thành cảm ơn. 

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến Luật Minh Gia, sau khi nghiên cứu trường hợp của bạn chúng tôi đưa ra nội dung tư vấn như sau:

Thứ nhất, về điều kiện nhận bảo hiểm xã hội một lần

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 115/2015 hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội quy định về điều kiện để hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Điều 8. Bảo hiểm xã hội một lần

“1. Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;

c) Ra nước ngoài để định cư;

d) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

…”

Vì vậy, nếu bạn không thuộc các trường hợp được lấy bảo hiểm xã hội một lần ngay khi vừa chấm dứt việc tham gia bảo hiểm xã hội thì sẽ phải đợi sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội nữa thì sẽ được lấy bảo hiểm xã hội một lần. Hiện nay, pháp luật về bảo hiểm xã hội cũng như các văn bản có liên quan chưa có quy định cụ thể bắt buộc phải sau đúng 1 năm kể từ khi nghỉ việc mới được rút bảo hiểm xã hội một lần. Theo đó, bạn hoàn toàn có thể làm hồ sơ hưởng bảo hiểm một lần khi đã quá thời hạn một năm kể từ ngày chấm dứt hợp đồng làm việc, miễn rằng thời điểm làm hồ sơ hưởng bạn không đang tham gia bảo hiểm xã hội.

Thứ hai, về vấn đề ủy quyền nhận bảo hiểm xã hội

Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về dân sự, người lao động có quyền ủy quyền cho người khác lập hồ sơ và nhận các khoản tiền hưởng BHXH một lần tại cơ quan bảo hiểm xã hội khi đã thực hiện ủy quyền theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Vì vậy, nếu bạn đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần mà không thể tự mình thực hiện làm hồ sơ và nhận bảo hiểm xã hội một lần thì có thể thực hiện ủy quyền cho người thân trong gia đình mình nhận thay. Hiện nay, cơ quan BHXH đang thực hiện giải quyết hưởng chế độ BHXH với thủ tục ủy quyền thông qua Giấy ủy quyền (mẫu số 13-HSB) ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam hoặc theo quy định của pháp luật dân sự về ủy quyền có công chứng/ chứng thực. Ngoài ra khi người được ủy quyền đến cơ quan bảo hiểm xã hội để nộp hồ sơ xin hưởng bảo hiểm xã hội thì cũng cần mang theo các giấy tờ tùy thân như chứng minh thư nhân dân hoặc sổ hộ khẩu,…

Trân trọng!

Hotline: 1900 6169