Luật sư Vũ Đức Thịnh

Đóng bảo hiểm xã hội 1 năm được bao nhiêu?

Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm, thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động trong trường hợp thu nhập của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bị giảm sút vì những lý do như ốm đau, thai sản, thất nghiệp hoặc đã hết tuổi lao động,… Các chính sách của bảo hiểm xã hội đều là những chính sách lớn và có vai trò trụ cột, đảm bảo sự cân bằng của hệ thống an sinh xã hội của một quốc gia. Vậy điều kiện để hưởng các chế độ của bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào? Mức hưởng được xác định ra sao?

Câu hỏi 1: Tôi làm cho công ty A, tôi ký HĐ làm việc 1 năm nhưng công ty không đóng BHXH (lý do còn nợ chưa đóng cho cơ quan BHXH) nên tôi xin cắt đóng trước thời hạn HĐ, tôi vẫn còn làm việc tại công ty, HĐ của tôi tới tháng 9/2022 mới hết hạn nhưng tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động vào tháng 9/2021, tôi đóng BHXH hơn 12 tháng, tôi đang đợi công ty chốt sổ để xin trợ cấp. Xin hỏi: Trường hợp của tôi đóng bhxh 1 năm được hưởng bao nhiêu tiền nếu rút 1 lần? Nếu không rút 1 lần, tôi có được trợ cấp thất nghiệp không? 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến Luật Minh Gia, sau khi nghiên cứu trường hợp của bạn chúng tôi đưa ra nội dung tư vấn như sau:

Thứ nhất, về bảo hiểm xã hội một lần:

- Về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần: Theo quy định tại Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần được xác định như sau:

Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần

1. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

b) Ra nước ngoài để định cư;

c) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

d) Trường hợp người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

…”

Vì vậy, trong trường hợp này, nếu bạn không thuộc các trường hợp được hưởng bảo hiểm xã hội ngay như ra nước ngoài định cư, mắc các bệnh nguy hiểm đến tính mạng,… thì sẽ phải đợi đến thời điểm một năm sau kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc có quyết định thôi việc và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội nữa thì mới có thể rút bảo hiểm xã hội một lần được.

- Về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần:

"2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này".

Theo những thông tin bạn cung cấp thì bạn đóng bảo hiểm xã hội được 12 tháng, mức hưởng bảo hiểm xã hội của bạn là 02 tháng mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội. Hiện nay, bạn chưa cung cấp cho chúng tôi thông tin về mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của mình nên chúng tôi chưa có căn cứ để xác định mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của bạn. Bạn có thể tham khảo quy định về mức hưởng trên để xác định chế độ của mình.

Thứ hai, về chế độ trợ cấp thất nghiệp:

Theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm 2013 thì điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được xác định như sau:

Điều 49. Điều kiện hưởng

 Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết.

Theo đó, bạn chấm dứt hợp đồng lao động vào thời điểm tháng 9/2021 và đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hơn 12 tháng thì sẽ là đối tượng người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và chấm dứt hợp đồng lao động và đủ điều kiện để được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Vì vậy, bạn cần làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc để hưởng quyền lợi về trợ cấp thất nghiệp của mình.

Về mức hưởng trợ cấp thất nghiệp: Theo quy định tại Điều 50 Luật Việc làm 2013 thì mức hưởng trợ cấp thất nghiệp được xác định như sau:

Điều 50. Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

“1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

…”

Vậy nếu bạn có 12 tháng tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp của bạn sẽ là 03 tháng trợ cấp thất nghiệp ( cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp). Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng. Do bạn chưa cung cấp cho chúng tôi mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội nên chúng tôi chưa có căn cứ để xác định chính xác mức hưởng trợ cấp thất nghiệp của bạn, bạn có thể tham khảo mức hưởng trên để xác định mức hưởng của mình.

******************************************

Câu hỏi 2:  Xin chào Luật sư! Em được hợp đồng lao động từ tháng 7/201x tại cơ quan hành chính có tham gia BHXH, BHYT, BHTN đến tháng 9/201x (3 năm) thì chấm dứt hợp đồng lao động. Luật sư cho em hỏi khi em nghỉ việc thì có được hưởng trợ cấp nào không? Nếu có thì cơ quan nào chi trả? Em chân thành cảm ơn!

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến Luật Minh Gia, sau khi nghiên cứu trường hợp của bạn chúng tôi đưa ra nội dung yêu cầu tư vấn như sau:

Khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động thì người lao động có thể được hưởng những chế độ như sau:

Thứ nhất, về trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 46 Bộ Luật Lao động 2019:

Điều 46. Trợ cấp thôi việc

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 và 10 Điều 34 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương, trừ trường hợp đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều 36 của Bộ luật này.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động thôi việc.”

Vậy khi bạn chấm dứt hợp đồng lao động thì sẽ được hưởng chế độ trợ cấp thôi việc. Trợ cấp thôi việc do người sử dụng lao động thực hiện chi trả đối với người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên. Thời gian dùng để tính thời gian hưởng trợ cấp thôi việc của bạn là tổng thời gian bạn làm việc tại công ty trừ đi những khoảng thời gian bạn đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Thứ hai, về chế độ trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm 2013:

Trong trường hợp này bạn là người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp và chấm dứt hợp đồng lao động, vì vậy bạn sẽ là đối tượng được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Bạn sẽ phải  làm hồ sơ hưởng trợ cấp tại trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Về mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp được xác định dựa trên thời gian bạn tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Trong trường hợp này, bạn tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 3 năm (36 tháng) thì sẽ được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

Sau khi nghỉ việc, bạn có thể bảo lưu sổ BHXH để khi có việc làm mới thì có thể tiếp tục tham gia BHXH. Hoặc sau 1 năm kể từ ngày nghỉ việc, bạn có thể rút BHXH một lần.

TƯ VẤN NHANH