LS Trần Khánh Thương

Đơn phương nghỉ việc nhưng công ty không ký quyết định?

Hiện nay, trong quan hệ lao động nhiều người lao động và người sử dụng lao động vì nhiều lý do khác nhau mà muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Vậy đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thế nào là đúng luật? Trình tự thủ tục cần thực hiện khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là gì?

Câu hỏi:

Thưa luật sư, tôi hiện đang làm việc tại một công ty cổ phần, hợp đồng lao động có thời hạn 3 năm từ tháng 2/20xx, nay tôi do hoàn cảnh gia đình khó khăn không thể sắp xếp được thời gian tiếp tục làm việc tại công ty. Tôi đã làm đơn xin đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và nộp từ 01/9/20xx nhưng đến 20/10/20xx công ty vẫn không ký quyết định nghỉ việc cho tôi. Tôi xin hỏi trong trường hợp này tôi phải làm gì? Thủ tục giải quyết ra sao?

Luật sư tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Với trường hợp của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn đang làm việc tại một công ty, hợp đồng lao động của bạn là có xác định thời hạn là 3 năm. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bạn không thể sắp xếp được thời gian tiếp tục làm việc tại công ty, bạn đã làm đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động. Do đó, đối với trường hợp của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

1. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Theo quy định tại Điều 35 Bộ luật lao động năm 2019 quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

Điều 35. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

1. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động như sau:

a) Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;

c) Ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng;

d) Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

>> Tư vấn quy định về nghỉ việc đơn phương, gọi: 1900.6169

Căn cứ vào quy định trên đối chiếu với trường hợp của bạn, hợp đồng lao động mà bạn ký với công ty là loại hợp đồng có xác định thời hạn 3 năm. Do đó, để đơn phương chấm dứt hợp đồng với công ty bạn sẽ phải thực hiện thông báo cho công ty trước 30 ngày (bao gồm cả lễ tết, ngày nghỉ cuối tuần). Theo thông tin bạn cung cấp, bạn có viết đơn xin đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và nộp từ 01/9/20xx nhưng đến 20/10/20xx. Do đó, bạn đã thông báo đủ 30 ngày nên việc công ty không ký quyết định nghỉ việc cho bạn thì bạn hoàn toàn vẫn có quyền nghỉ việc theo quy định.

2. Trình tự thủ tục giải quyết khi chấm dứt hợp đồng lao động

Theo quy định tại Điều 48 Bộ luật lao động năm 2019 quy định:

Điều 48. Trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trừ trường hợp sau đây có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày:

a) Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;

b) Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế;

c) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;

d) Do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm.

2. Tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động được ưu tiên thanh toán trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm sau đây:

a) Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động;

b) Cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của người lao động nếu người lao động có yêu cầu. Chi phí sao, gửi tài liệu do người sử dụng lao động trả.”

Theo đó, sau khi bạn nghỉ việc trong vòng 14 ngày hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên (trừ trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm,... thì có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày). Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động. Cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của người lao động nếu người lao động có yêu cầu. Chi phí sao, gửi tài liệu do người sử dụng lao động trả.

Trên đây là bài tư vấn về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của Luật Minh Gia, trường hợp còn vướng mắc về pháp luật lao động bạn có thể gửi câu hỏi đến Luật Minh Gia hoặc liên hệ qua hotline 1900.6169 để được tư vấn.

Hotline: 1900 6169