Châu Thị Tú Hảo

Đơn phương chấm dứt hợp HĐLĐ có phải bồi thường không?

Tôi làm việc cho bệnh viện và có cam kết làm việc cho bệnh viện sau khi đi đào tạo xong. Nếu bây giờ tôi đang muốn thay đổi công việc và đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì tôi có phải bồi thường cho bệnh viện không?

Nội dung câu hỏi tư vấn: xin chào văn phòng luật sư minh gia.tôi là bác sĩ tôi có 1 số thắc mắc về luật lao động mong được giải đáp.tôi ký hợp đồng lao động xác định thời hạn với bệnh viện, trong quá trình công tác tôi có học ck1 ( bv đồng ý cho tôi đi học) nhưng thời điểm đi học tôi có ký giấy cam kết với bv ( sau khi hoc xong phải làm cho bv gấp 3 thời gian đi học. nếu không sẽ bị bồi thường) , giấy cam kết này ai cũng phải kí khi đi học. thời gian đi học tôi vẫn về làm tại bv vào 2-3 buổi chiều/ tuần, vẫn tham gia trực và hoàn thành các công việc khoa giao.trước khi đi học tôi có tham gia khám sức khỏe công ty do bv tổ chức nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được tiền từ công việc đó ( 4 năm). việc này tôi đã thông báo nhiều lần lên trưởng khoa, công đoàn khoa , giám đốc bv nhưng vẫn không được giải quyết.nay tôi đang muốn thay đổi công việc, vậy nếu tôi đơn phương chấm dứt HDLD thì:1/ tôi có phải bồi thường cho bv hay không?2/ số nợ mà bv đã nợ tôi sẽ giải quyết như thế nào? việc nợ kéo dài của bv có ảnh hưởng có lợi cho việc tôi xin nghỉ không?

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cần tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia, với thắc mắc của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

Vì hợp đồng của bạn là HĐLĐ có xác định thời hạn nên khi nghỉ việc bạn phải đáp ứng 2 điều kiện: về lý do nghỉ và thười hạn báo trước. Điều này được quy định tại khoản 1, 2 Điều 37 Bộ luật lao động:

 

“Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

 

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

 

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

 

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

 

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

 

d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

 

đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

 

e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

 

g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

 

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

 

a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

 

b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;

 

c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.”

 

Hiện nay bạn đang muốn chấm dứt HĐLĐ với lý do muốn thay đổi công việc mà không đưa ra được căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 37 nêu trên. Do đó, bạn đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật. Khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật, bạn có nghĩa vụ theo quy định tại Điều 43 Bộ luật lao động 2012:

 

"1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

 

2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

 

3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này".

 

Khi bạn đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật mà chưa làm đủ thời gian đã cam kết thì sẽ phải hoàn trả chi phí đào tạo theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Bộ luật lao động 2012 bao gồm:

 

"3. Chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người học trong thời gian đi học. Trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian ở nước ngoài".

 

Bạn không cung cấp rõ thông tin trong thời gian đi học công ty có thanh toán tiền lương cho bạn không và các công việc bạn làm thuộc những công việc theo HĐLĐ hay các công việc làm thêm nên chúng tôi chưa kết luận được về nghĩa vụ của công ty. Nếu như trong thời gian đi học, công ty không trả lương cho bạn thì khi bạn thực hiện các công việc đã làm công ty có nghĩa vụ thanh toán tiền lương cho những ngày làm việc này. Bạn có thể khiếu nại đến công ty để yêu cầu thanh toán.

 

Trân trọng.

P.Luật sư tư vấn lao động – Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169