Nguyễn Thu Trang

Đối tượng không được hưởng chế độ thai sản

Em là cán bộ bán chuyên trách cấp xã. Theo luật BHXH sửa đổi thì từ 1/1/2016 những đối tượng như em sẽ được đóng BHXH bắt buộc, do đó sẽ được hưởng chế độ thai sản với điều kiện đóng trước 6 tháng BHXH Tuy nhiên em đang mang thai và sẽ sinh vào khoảng 10/6/2016 tức là thời gian đóng BHXH bắt buộc chưa đủ 6 tháng. Nhưng trước đó đã đóng BHXH tự nguyện 3 năm rồi. Vậy trường hợp của em có được hưởng thai sản không?

Nội dung tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi nội dung tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Với những thắc mắc của bạn, chúng tôi xin đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

Thứ nhất, theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014:

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

c) Cán bộ, công chức, viên chức;

d) Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

đ) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

e) Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

g) Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

h) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

i) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.


Như vậy, theo quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 2 này thì bạn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 30 Luật này về đối tượng áp dụng chế độ thai sản: “Đối tượng áp dụng chế độ thai sản là người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điu 2 của Luật này.

Như vậy, theo quy định này thì trường hợp của bạn là người hoạt động không chuyên trách ở xã thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội nhưng chỉ với 2 chế độ là hưu trí và tử tuất chứ không thuộc đối tượng áp dụng chế độ thai sản.

Thứ hai, với 3 năm đóng bảo hiểm tự nguyện

Thì theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014: "
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất."

Như vậy, theo quy định này thì bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng chỉ được áp dụng với hai chế độ là hưu trí và tử tuất nên với 3 năm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì bạn cũng không được hưởng chế độ thai sản.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Đối tượng không được hưởng chế độ thai sản. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!

CV: Nguyễn Thị Thủy - Công ty luật Minh Gia

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Đăng ký tư vấn riêng