LS Trần Liên

Đối tượng được hưởng chính sách tăng 8% tiền lương theo nghị định 17/2015

Xin chào luật sư, hiện nay tôi đang làm Bí thư Đoàn xã, và mức lương của tôi hiện đang hương là bậc 3 (hệ số 2,26), cộng Phụ cấp khu vực là 0,2, phụ cấp lãnh đạo là 0,15, phân loại xã là 0,1205, phụ cấp kiêm nhiệm là 0,216 (tôi đang kiêm phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy), phụ cấp công vụ là 0,60, Tổng cộng tất cả lại thì hệ số lương của tôi hiện tại là 3,55.

Xin Luật sư cho biết với mức lương như vậy thi tôi có thuộc diện được hỗ trợ thêm 8% tiền lương theo quy định tai Nghị định 17 của chính Phủ hay không? Vì tôi có hỏi thì Kế toán xã có nói là mức lương của tôi cộng tất cả lại như vậy đã cao hơn so với quy định, nên không được hưởng.

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo điều 2 Nghị định  17/2015/NĐ-CPquy định đối tượng được hưởng chính sách  tăng tiền lương thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống :

a,Cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Lut Cán b, công chc năm 2008;

b) Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Luật Viên chức năm 2010;

c) Cán bộ, công chức cấp xã theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

d) Cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương theo bảng lương do Nhà nước quy định được cấp có thẩm quyền quyết định đến làm việc tại các hội, tổ chức phi Chính phủ, dự án và cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam;

đ) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

e) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao của đơn vị sự nghiệp công lập và hội có tính chất đặc thù;

g) Giáo viên mầm non làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015;
h) Viên chức làm việc trong Trạm Y tế xã theo quy định tại Nghị định số 117/2014/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định về y tế xã, phường, thị trấn;

i) Công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;

k) Công nhân, nhân viên công an và lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Công an nhân dân;

l) Người hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong tổ chức cơ yếu.

Theo quy định trên, đối tượng được áp dụng chính sách tăng tiền lương thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống.

Khoản 3 điều 2 nghị định này quy định đối tượng không được áp dụng chính sách này:

a) Người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp đã được hưởng hệ số tiền lương tăng thêm hàng tháng bằng hoặc cao hơn 0,08 so với mức lương cơ sở theo quy định của cấp có thẩm quyền;

b) Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố hưởng phụ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định số  29/2013//NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP;

c) Hạ sĩ quan, binh sĩ nghĩa vụ thuộc Quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn thuộc Công an nhân dân hưởng phụ cấp quân hàm.”

Như vậy, đối với công chức, viên chức, người lao động có hệ số lương từ 2,34 trở xuống và đã được hưởng hệ số tiền lương tăng thêm hàng tháng bằng hoặc cao hơn 0.08 với mức lương cơ sở thì không được áp dụng chính sách tăng thêm 8%  tiền lương theo nghị định 17/2015.

Trường hợp của bạn,  bạn đang làm Bí thư Đoàn xã, và mức lương của tôi hiện đang hương là bậc 3 (hệ số 2,26), cộng Phụ cấp khu vực là 0,2, phụ cấp lãnh đạo là 0,15, phân loại xã là 0,1205, phụ cấp kiêm nhiệm là 0,216 (đang kiêm phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy), phụ cấp công vụ là 0,60. Như vậy bạn đã được hưởng hệ số tiền lương tăng thêm hàng tháng là 1,29 đã cao hơn mức 0.08 so với mức lương cơ sở vì vậy bạn sẽ không được hưởng dụng chính sách tăng thêm 8%  tiền lương theo nghị định 17/2015.


Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Đối tượng được hưởng chính sách tăng 8% tiền lương theo nghị định 17/2015. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
CV.Trần Liên- Công ty Luật Minh Gia.

Hotline: 1900 6169