LS Xuân Thuận

Đối tượng được hưởng chế độ theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP

Chúng tôi là những cán bộ thuộc Trung Tâm Y tế huyện. Tháng 6 năm 2015, cơ quan chúng tôi chuyển từ khu phố 8, sang cơ sở mới đóng trên địa bàn thuộc Khu phố 9. Vậy theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Ủy ban dân tộc thì Khu phố 9 được quy đinh là thôn, bản... đặc biệt khó khăn nhưng lại thuộc Thị trấn. Vậy chúng tôi có được hưởng các chế độ theo quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP hay không?

 
Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:
 
Điều 1 Nghị định 116/2010/NĐ-CP quy định về phạm vi điều chỉnh của Nghị định này như sau:
 
“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 
1. Nghị định này quy định về phụ cấp thu hút, phụ cấp công tác lâu năm, một số trợ cấp và thanh toán tiền tàu xe đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội nhân dân và công an nhân dân) công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
 
2. Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại khoản 1 Điều này, bao gồm:
 
a) Huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa, DK1;
 
b) Các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;
 
c) Các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp,… (gọi chung là thôn) đặc biệt khó khăn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.”
 
Theo đó, nếu khu phố bạn công tác đã được công nhận là thôn, bản,… đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT nghĩa là theo “quyết định của cơ quan có thẩm quyền” thì vẫn được tính là nằm trong phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.
 
“Điều 2. Đối tượng áp dụng
 
Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm:
 
1. Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn;
 
2. Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong quân đội nhân dân và công an nhân dân;
 
3. Các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này công tác ở các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định này.
 
Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này bao gồm người đang công tác và người đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.”
 
Như vậy, nếu bạn là cán bộ thuộc khoản 1 Điều 2 ở trên thì bạn được hưởng các chế độ của Nghị định 116/2010/NĐ-CP.
 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Đối tượng được hưởng chế độ theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
Cv Nguyễn Thúy Hạnh – Công ty Luật Minh Gia

Hỏi tư vấn qua điện thoại