Nguyễn Nhàn

Cách tính thâm niên nhà giáo 2023

Phụ cấp thâm niên nhà giáo là chế độ phụ cấp phát sinh khi người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đáp ứng được điều kiện hưởng theo quy định của pháp luật. Để tìm hiểu cụ thể các vấn đề liên quan đến cách tính thâm niên nhà giáo để chế độ này quý khách có thể tham khảo nội dung Luật Minh Gia tư vấn dưới đây:

Câu hỏi:

Xin chào Luật sư! Kính nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi về chế độ hưởng thâm niên nhà giáo. Ngày 01/01/2011, tôi kí hợp đồng giảng dạy tại một trường THCS (là giáo viên hợp đồng). Tại đây, tôi được đóng BHXH từ tháng 09/2012 đến hết tháng 12/2015. Từ 01/01/2016, tôi xin nghỉ việc và dừng đóng BHXH. Tháng 04/2016, tôi sinh con và đã được lĩnh thai sản.

Do kế toán trường chốt sổ muộn nên tôi không hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Tôi dạy tự do đến 08/2018 và không đóng BHXH. Từ tháng 09/2018 đến hết tháng 12/2019, tôi hợp đồng giảng dạy tại một trường THCS khác. Trong thời gian dạy hợp đồng tại đây, tôi được đóng BHXH đầy đủ. Ngày 27/12/2019, tôi được Phòng BHXH chốt thời gian tham gia BHXH là 4 năm 8 tháng. Ngày 07/01/2020, tôi nhận quyết định trúng tuyển viên chức giáo dục và chuyển công tác về trường THCS X.

Do có quá trình dạy hợp đồng và đóng BHXH từ trước tháng 12/2015 nên tôi được miễn tập sự và được bổ nhiệm vào chức danh Giáo viên THCS hạng III, mã V.07.04.12, được sang ngang hưởng lương bậc 2, hệ số 2,41, thời gian xét nâng bậc lương lần sau từ 01/08/2019. Trong quyết định của sở Nội vụ có ghi “Đã có thời gian hợp đồng lao động có đóng BHXH bắt buộc theo đúng quy định của pháp luật, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo là 04 năm 02 tháng” (Phòng Nội vụ giải thích trừ 6 tháng thai sản). Tôi dạy tại trường THCS X đến hết tháng 09/2020 và được đóng BHXH đầy đủ. Tháng 10/2020, tôi tiếp tục chuyển công tác về trường THCS Y và giảng dạy cho đến nay, đã tham gia BHXH đầy đủ.

Tính đến hết tháng 08/2021, tôi có tổng thời gian tham gia BHXH là 6 năm 4 tháng. Xin Luật sư cho biết, với quá trình đóng BHXH bị gián đoạn từ 01/2016 đến 08/2018 thì tôi đã được hưởng chế độ thâm niên nhà giáo chưa? Và nếu được hưởng thì thời gian bắt đầu được hưởng thâm niên nhà giáo của tôi được tính từ thời điểm nào? Xin cảm ơn Luật sư!

Trả lời:

Cảm ơn chị đã tin tưởng và gửi câu hỏi cần tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia, với trường hợp của chị Luật Minh Gia tư vấn như sau:

1. Về đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên

Tại Điều 2 Nghị định 77/2021/NĐ-CP có quy định về đối tượng được hưởng phụ cấp thâm nhiên nhà giáo như sau:

“Nghị định này áp dụng đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục công lập) đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, bao gồm:

1. Nhà giáo gồm viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo (mang mã số có các ký tự đầu là V.07) và viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp (mang mã số có các ký tự đầu là V.09) thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật).

…”

Đối chiếu với trường hợp của chị, hiện tại chị đang công tác trong đơn vị sự nghiệp công lập với chức danh viên chức, do đó chị thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên khi đủ điều kiện hưởng theo quy định nêu trên.

2. Về thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên

Tại Điều 3 Nghị định 77/2021/NĐ-CP có quy định về thời gian tính hưởng và thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên như sau:

“1. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên

Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian sau:

a) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập.

b) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập).

c) Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên, gồm: thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, dự trữ quốc gia, kiểm tra đảng; thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an, cơ yếu và thời gian làm việc được tính hưởng thâm niên ở ngành, nghề khác (nếu có).

d) Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

2. Thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên

a) Thời gian tập sự.

b) Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên.

c) Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

d) Thời gian đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước và ở nước ngoài vượt quá thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định.

đ) Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.

e) Thời gian không làm việc khác ngoài quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 2 Điều này.”

Theo quy định nêu trên và đối chiếu với trường hợp của chị, thời gian hưởng phụ cấp thâm niên của chị được tính bằng tổng thời gian tham gia giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập và thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Tổng thời gian này không bắt buộc phải liên tục, do đó, thời gian bị ngắt quảng của chị từ tháng 01/2016 đến 08/2018 không ảnh hưởng đến việc hưởng chế độ phụ cấp thâm niên.

3. Về mức hưởng phụ cấp thâm niên

Tại Điều 4 Nghị định 77/2021/NĐ-CP có quy định về mức hưởng phụ cấp thâm niên như sau:

“1. Nhà giáo tham gia giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 5 năm (60 tháng) được tính hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

…”

Theo thông tin chị cung cấp, tổng thời gian giản dạy trong công lập và ngoài công lập có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của chị là 6 năm 04 tháng, xét theo quy định nêu trên thì hiện tại chị được chi trả chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo.   

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Gửi yêu cầu tư vấn
Chat zalo Chat Facebook