Nguyễn Văn Cảnh

Điều kiện xét tuyển công chức, viên chức như thế nào?

Vấn đề tuyển dụng công chức, viên chức là vấn đề được rất nhiều người lao động quan tâm, đặc biệt thời gian tới Luật viên chức sửa đổi sẽ có hiệu lực pháp luật. Vậy quy định mới có sửa đổi, bổ sung nội dung gì liên quan đến vấn đề tuyển dụng công chức, viên chức không? Để được tư vấn cụ thể về vấn đề này thì bạn có thể liên hệ với Luật sư của chúng tôi.

1. Luật sư tư vấn về vấn đề tuyển dụng công chức, viên chức

Theo quy định pháp luật hiện hành thì việc tuyển dụng công chức, viên chức được thực hiện thông qua phương thức xét tuyển hoặc thi tuyển hoặc trường hợp xét tuyển không qua thi tuyển (xét tuyển đặc cách viên chức). Với mỗi hình thức tuyển dụng thì công chức, viên chức phải đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật và điều kiện riêng của từng cơ quan, đơn vị.

Do đó, nếu bạn đang đăng ký tham gia xét tuyển hoặc thi tuyển công chức, viên chức thì bạn có thể liên hệ với Luật sư của Công ty Luật Minh Gia để được tư vấn về các vấn đề liên quan đến:

- Điều kiện đăng ký xét tuyển hoặc thi tuyển công chức, viên chức;

- Các trường hợp được xem xét xét tuyển đặc cách;

- Xếp lương đối với các trường hợp đã có thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội.

Để được giải đáp vấn đề trên, bạn có gửi yêu cầu tư vấn hoặc gọi: 1900.6169 để được hỗ trợ tư vấn.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo tình huống chúng tôi xử lý sau đây để có thêm kiến thức pháp lý trong lĩnh vực này.

2. Quy định pháp luật về điều kiện xét tuyển công chức, viên chức

Nội dung câu hỏi:

Em chào anh/chị! Em đang có thắc mắc, mong anh/chị giải đáp giúp em ạ.Em hiện đang làm trong cơ quan Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Nông nghiệp & PTTN. Em có trình độ Tiến sĩ tại Liên Bang Nga, được Nhà nước cử đi học ạ.Vậy em xin hỏi Nhà nước mình có những quyết định, quy định đặc cách nào về vấn đề: xét tuyển viên chức, công chức; giao nhiệm vụ/đề tài... cho những người du học nước ngoài như em ạ. Hiện tại cơ quan em đang làm thì chỉ giao nhiệm vụ/đề tài cho những người có 5 năm kinh nghiệm trở lên. Bản thân em mới về nước, nếu theo quy định của Cơ quan thì phải sau 5 năm thì em mới có thể đứng tên nhiệm vụ/công việc. Vấn đề này em thấy khá bức xúc. Mong được quý Công ty giải đáp thắc mắc cho em ạ. Em xin chân thành cám ơn!

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cần tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia, với thắc mắc của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, về vấn đề xét tuyển công chức, viên chức.

Theo quy định của pháp luật hiện hành về việc tuyển dụng công chức không thông qua thi tuyển được quy định như sau:

Điều 10 – Thông tư 13/2010/TT-BNV. Tiếp nhận đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức

1. Điều kiện, tiêu chuẩn để xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển:

a) Người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước và người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển, nếu có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

- Bảo đảm các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại Điều 1 Thông tư này;

- Được cơ quan có thẩm quyền xác nhận tốt nghiệp thủ khoa ở trình độ đại học tại các cơ sở đào tạo ở trong nước hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài; trường hợp sau khi tốt nghiệp đã có thời gian công tác thì trong thời gian công tác này không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc xác định tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài được căn cứ vào xếp loại tại bằng tốt nghiệp; trường hợp bằng tốt nghiệp không xếp loại thì cơ quan quản lý công chức báo cáo cụ thể kết quả học tập toàn khóa và kết quả bảo vệ tốt nghiệp để Bộ Nội vụ hoặc Ban Tổ chức Trung ương xem xét, quyết định theo thẩm quyền quản lý công chức.

b) Người có kinh nghiệm công tác theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển, nếu có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

- Bảo đảm các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại Điều 1 Thông tư này;

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; hiện đang công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển; có thời hạn từ đủ 60 tháng trở lên làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo đại học, sau đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc và nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn); trong thời gian công tác 05 năm gần nhất không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển hoặc thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều này.

Điều 19 – Nghị định 24/2010/NĐ-CP. Trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng:

“1. Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại Khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức và yêu cầu công việc, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức được xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt sau:

a) Người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước;

b) Người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài;

c) Người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 05 năm trở lên, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.”

Như vậy, nếu người dự tuyển tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài loại giỏi, xuất sắc hoặc đáp ứng một trong các điều kiện nêu trên thì có thể được tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển công chức.

Về xét tuyển viên chức. Thông tư 15/2012/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo bồi dưỡng đối với viên chức có quy định về điều kiện xét tuyển đặc cách như sau:

"Điều 7. Điều kiện xét tuyển đặc cách

1. Căn cứ nhu cầu công việc, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức được xét tuyển đặc cách không theo trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức quy định tại Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP đối với các trường hợp sau:

a) Người có kinh nghiệm công tác theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP hiện đang công tác trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển; có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc); trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Người tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và ngoài nước theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng; trường hợp sau khi tốt nghiệp đã có thời gian công tác thì phải công tác trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển, trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian này;

c) Người có tài năng, năng khiếu đặc biệt theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng của đơn vị sự nghiệp công lập trong các ngành, lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, các ngành nghề truyền thống.

2. Việc xác định tốt nghiệp đại học loại giỏi được căn cứ vào xếp loại tại bằng tốt nghiệp; trường hợp bằng tốt nghiệp không xếp loại thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức báo cáo cụ thể kết quả học tập toàn khóa và kết quả bảo vệ tốt nghiệp để cơ quan quản lý đơn vị sự nghiệp công lập xem xét, quyết định. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản, cơ quan quản lý đơn vị sự nghiệp công lập phải có văn bản trả lời.".

Như vậy, nếu bạn đáp ứng một trong các trường hợp trên thì bạn có thể được đặc cách xét tuyển viên chức. Nếu không thuộc trường hợp được đặc cách xét tuyển viên chức thì bạn có thể tham khảo điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức theo quy định tại Luật viên chức 2010.

Thứ hai, về vấn đề giao nhiệm vụ, đề tài.

Hiện nay, pháp luật không có quy định cụ thể trường hợp nào giao nhiệm vụ, đề tài cho người đi du học ở nước ngoài về. Căn cứ Điều 10 Luật cán bộ, công chức 2008 về nhiệm vụ của cán bộ, công chức là người đứng đầu quy định:

Ngoài việc thực hiện quy định tại Điều 8 và Điều 9 của Luật này, cán bộ, công chức là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị còn phải thực hiện các nghĩa vụ sau đây:

1. Chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

2. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thi hành công vụ của cán bộ, công chức;

3. Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm về việc để xảy ra quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

4. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ cơ sở, văn hóa công sở trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; xử lý kịp thời, nghiêm minh cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý có hành vi vi phạm kỷ luật, pháp luật, có thái độ quan liêu, hách dịch, cửa quyền, gây phiền hà cho công dân;

5. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cá nhân, tổ chức;

6. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, khi vào làm việc cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thông thường do người đứng đầu phân công dựa trên năng lực cũng như kinh nghiệm công chức trong thực hiện công việc. Pháp luật hiện hành không có quy định cụ thể việc phân công cụ thể nội dung công việc, đề tài cho công chức, viên chức nhà nước đang làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Tư vấn nhanh