LS Trần Khánh Thương

Điều kiện về số năm tham gia bảo hiểm để được nghỉ hưu

Luật sư tư vấn về: Điều kiện về số năm tham gia bảo hiểm để được nghỉ hưu; Điều kiện về hưu và mức lương hưu tối đa được hưởng; ...

 

Điều kiện về số năm tham gia bảo hiểm để được nghỉ hưu

Câu hỏi đề nghị tư vấn:

Bố em công tác được 24 năm chưa đủ tuổi về hưu, nhưng công ty giảm biến chế nên về hưu trước 6 năm, theo luật mới năm 2016 thì bố em phải đóng thêm 6 năm nữa để đủ 30 năm bảo hiểm mới được nhận lương hưu. Vậy bố em phải đóng bao nhiêu? Và được hưởng lương bao nhiêu?

Trả lời tư vấn:

Chào anh/chị! Cảm ơn anh/chị đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn một số trường hợp tương tự thông qua một hoặc một số bài viết cụ thể sau đây:
 
Như vậy, điều kiện về số năm tham gia bảo hiểm là người lao động có từ đủ 20 năm tham gia bảo hiểm xã hội trở lên. Bố bạn nếu đáp ứng điều kiện về tuổi, mức suy giảm khả năng lao động thì hiện tại bố bạn có thể về hưu, không bắt buộc phải tham gia thêm 6 năm bảo hiểm tự nguyện. 30 năm bạn đề cập đến là số năm tham gia bảo hiểm được hưởng lương hưu với mức tối đa (75%) nếu nam nghỉ hưu trước 01/01/2018. Nếu bố bạn nghỉ hưu vào năm 2016 hoặc 2017, bố bạn có thể đóng bảo hiểm tự nguyện để tăng số năm tham gia bảo hiểm, sau đó làm thủ tục về hưu trước tuổi.
 
Nếu muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bố bạn được lựa chọn thu nhập làm căn cứ tính đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Hằng tháng bố bạn sẽ đóng 22% mức thu nhập hàng tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở. Về mức hưởng lương hưu của bố bạn, cần căn cứ vào số thời gian tham gia bảo hiểm cụ thể, tuổi của bố bạn, và bố bạn làm việc theo hệ số lương nhà nước hay lương người sử dụng lao động. Bạn tham khảo thêm thông tin hướng dẫn phía dưới:
 

Anh/chị tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình!
 

1 |==========================

Điều kiện về hưu và mức lương hưu tối đa được hưởng

Câu hỏi đề nghị tư vấn:

Tôi năm nay 53 tuổi tôi tham gia đóng bảo hiểm được 23 năm và đến tháng 11/2018 thì tôi đủ tuổi về hưu (đủ 55 tuổi) và năm công tác của tôi là 25 năm, tôi được biết đến năm 2018 những người nghỉ chế độ phải đủ 30 năm đóng bảo hiểm và 55 tuổi đối với nữ và 35 năm đóng bảo hiểm và tuổi 60 đối với nam. Như vậy khi tôi về hưu thì mức lương của tôi được tính như thế nào? tỷ lệ trừ bào bao nhiêu %? Nếu tôi có nhu cầu đóng tiếp 5 năm bảo hiểm nữa để khi về hưu ko phải trừ nữa có được ko và mức đóng là bao nhiêu? Xin các anh/chị tư vấn giúp. Xin cảm ơn.

Trả lời tư vấn:

Chào anh/chị! Cảm ơn anh/chị đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn một số trường hợp tương tự thông qua một hoặc một số bài viết cụ thể sau đây:
 
 
Như vậy, điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định tại Luật bảo hiểm xã hội 2014 là nam đủ 60, nữ đủ 55 tuổi và có từ đủ 20 năm tham gia bảo hiểm xã hội trở lên. Thông tin bạn cung cấp, từ 2018, nam đủ 35 năm, nữ đủ 30 năm tham gia bảo hiểm là số năm tham gia để đạt được tỷ lệ hưởng tối đa (75%) mức hưởng. Đến 11/2018 bạn đủ điều kiện về hưu, bạn không bị trừ mức hưởng do bạn đủ điều kiện về hưu, việc giảm trừ mức hưởng đặt ra với các trường hợp nghỉ hưu trước tuổi quy định do suy giảm khả năng lao động. Tuy nhiên, với 25 năm tham gia bảo hiểm xã hội bạn chưa đạt được đến mức hưởng tối đa. Mức hưởng của bạn tính dựa trên 25 năm tham gia bảo hiểm xã hội. Cụ thể  khi bạn nghỉ hưu vào năm 2018 như sau:
 
+ 15 năm đầu: 45% mức tiền lương bình quân tiền lương đóng BHXH.
 
+ 10 năm tiếp: 20% (10 x 2) mức tiền lương bình quân tiền lương đóng BHXH.
 
Tổng bạn được hưởng 65% mức tiền lương bình quân tiền lương đóng BHXH. 
 
Nếu bạn muốn hưởng lương hưu với mức tối đa, bạn có thể nghỉ việc trước khi đủ điều kiện nghỉ hưu, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đóng 1 lần cho 5 năm về sau để đủ 30 năm tham gia bảo hiểm xã hội. Bạn được lựa chọn thu nhập là căn cứ đóng BHXH tự nguyện, bảo hiểm sẽ tính 22% mức thu nhập bạn lựa chọn để tính đóng BHXH nhưng tối đa không quá 20 lần mức lương cơ sở (lương cơ sở từ 01/05/2016 là 1.210.000đ).
 
Bạn tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình!
 

2 |==========================

Công nối thời gian công tác trước 1995 để hưởng bảo hiểm xã hội

Câu hỏi đề nghị tư vấn:

Xin nhờ luật gia tư vấn xem trường hợp của mẹ tôi có được cộng nối thời gian tham gia BHXH không. Cụ thể: 1983-1989 chánh văn phòng phụ nữ huyện Vĩnh Thuận. Năm 1989-1991 tăng cường làm hội phó hội phụ nữ huyện Vĩnh Thuận khi làm tờ khai tham gia BHXH, mẹ tôi đã không kê khai khoảng thời gian này, khoảng thời gian này cũng chưa hưởng BHXH 1 lần (không có quyết định hưởng). Nhờ luật gia tư vấn xem khoảng thời gian này có được cộng nối không vậy?

Trả lời tư vấn:

Chào anh/chị! Cảm ơn anh/chị đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn một số trường hợp tương tự thông qua một hoặc một số bài viết cụ thể sau đây:

Theo quy định tại khoan 1 Điều 23 nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xa hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, thời gian công tác trước 01/01/1995 để hưởng bảo hiểm xã hội được tính như sau:

1. Người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà được tính là thời gian công tác liên tục nhưng chưa được giải quyết trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, bảo hiểm xã hội một lần thì thời gian đó được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. Cụ thể:

a) Người lao động làm việc trong khu vực nhà nước liên tục công tác đến ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được giải quyết trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, bảo hiểm xã hội một lần thì thời gian làm việc trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 đó được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Người lao động có thời gian công tác gián đoạn hoặc đã nghỉ việc trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì việc xác định thời gian công tác để tính hưởng bảo hiểm xã hội được thực hiện theo các văn bản quy định trước đây về tính thời gian công tác trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ quy định tại Điều 3 của Nghị định số 66/CP ngày 30 tháng 9 năm 1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ bảo hiểm xã hội đối với lực lượng vũ trang; Điều 3 của Nghị định 43/CP ngày 22 tháng 6 năm 1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ bảo hiểm xã hội;Điều 54 của Điều lệ bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ; Điều 49 Điều lệ Bảo hiểm xã hội đối với sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 45/CP ngày 15 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ và Khoản 4 Điều 139 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006.

Như vậy, nếu quãng thời gian trước đó mẹ bạn chưa hưởng trợ cấp một lần, chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì me bạn sẽ được cống nối thời gian để tính hưởng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, mẹ bạn cần phải cung cấp các giấy tờ chứng minh về quãng thời gian làm việc trong đơn vị nhà nước trước 1995 của mẹ bạn để làm thủ tục công nhận quãng thời gian trước đó.

Bạn tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình!

3 |==========================

Tư vấn về trường hợp bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Câu hỏi đề nghị tư vấn:

Xin luật sư cho em hỏi em đóng bhxh bắt buộc được 3 năm 4 tháng sau đó em nghỉ việc ở công ty, một năm sau em có tham gia đóng bhxh tự nguyện được 4 tháng. Nhưng giờ em không muốn đóng bhxh tự nguyện nữa mà muốn bảo lưu thời gian đóng bhxh bắt buộc và thời gian đóng bhxh tự nguyện đó đến khi nào đi làm lại thì tham gia đóng bhxh bắt buộc tiếp có được không? Rất mong luật sư tư vấn giúp em. Em xin cám ơn!

Trả lời tư vấn:

 
Chào anh/chị! Cảm ơn anh/chị đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn một số trường hợp tương tự thông qua một hoặc một số bài viết cụ thể sau đây:
 
 
 
Với trường hợp này thì anh/chị có thể dừng việc đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo lưu khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm từ trước; khi tiếp tục thực hiện đóng bảo hiểm tại công ty mới anh/chị vẫn có thể cộng nối thời gian đóng bảo hiểm xã hội cũ này.

Anh/chị tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình!

Ngoài ra, Anh/chị có thể tham khảo thêm qua một số văn bản pháp luật sau đây có quy định và hướng dẫn đối với trường hợp của anh chị:
 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Điều kiện về số năm tham gia bảo hiểm để được nghỉ hưu. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng
P.Luật sư trực tuyến – Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169