Nguyễn Ngọc Ánh

Điều kiện về hưu trước tuổi theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2006

Giám đốc (Doanh nghiệp tư nhân) của tôi sinh 10/10/1964 (51 tuổi). Tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 12 năm 1986 đến nay được 28 năm. Giả sử tháng 10/2015 nghỉ hưu có bị giảm trừ tỉ lệ lương hưu không? và có nên nghỉ hưu trong năm 2015 hay không? Nếu nghỉ hưu quy định lương hưởng như thế nào? Xin cám ơn luật sư.


Trả lời:

Cảm ơn chị đã tin tưởng và gửi yêu cầu tới công ty Luật Minh Gia! Yêu cầu của chị được tư vấn như sau:

Điều 51 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định về điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động như sau:

“ Điều 51. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên;

2. Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành”.


Theo như chị trình bày: Giám đốc của chị đóng bảo hiểm xã hội được 28 năm; sinh 10/10/1964 và tới 10/10/2015 đủ 51 tuổi. Tuy nhiên, để được nghỉ hưu trước tuổi bắt buộc phải có biên bản giám định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động, và tỷ lệ suy giảm khả năng lao động phải từ 61% trở lên.

Điều 52 Luật bảo hiểm xã hội 2006  quy định về mức lương hưu hàng tháng như sau:

“ Điều 52. Mức lương hưu hằng tháng

1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%”
.

Nếu đầy đủ nhưng điều kiện trên, giám đốc của chị sẽ được xem xét cho nghỉ hưu trước tuổi. Giám đốc nghỉ khi đủ 51 tuổi, vậy sẽ bị giảm trừ 9% so với mức hưởng chế độ hưu trí khi đủ 60 tuổi (đối với nam); và giảm trừ 4% so với mức hưởng chế độ hưu trí khi đủ 55 tuổi ( đối với nữ).

Nếu sang năm sau (01/01/2016), tỷ lệ giảm trừ sẽ là 2% với mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi thì chắc chắn sẽ bất lợi hơn cho vị giám đốc này khi hưởng chế độ hưu trí.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Điều kiện về hưu trước tuổi theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2006. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
Luật gia Nguyễn. N. Ánh – công ty Luật Minh Gia.

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Tư vấn nhanh