LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Điều kiện và đóng tiếp BHXH để hưởng lương hưu.

Luật sư tư vấn điều kiện hưởng chế độ hưu trí và việc đóng tiếp bảo hiểm xã hội để để hưởng lương hưu. Cụ thể như sau:

  

Câu hỏi đề nghị tư vấn thứ 1: Tham gia BHXH tự nguyện để nghỉ hưu​

Thưa Luật sư. Mẹ tôi sinh năm 1961 làm việc ở UBND xã đã hơn 30 năm nhưng mới được đóng bảo hiểm 10 năm. Sắp tới đây mẹ tôi hết nhiệm kỳ và nghĩ việc vì đã đủ tuổi. Nhưng chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm nên không được nghĩ hưu. Xin Luật sư cho biết, trường hợp của mẹ tôi thì có được truy nộp bảo hiểm 1 lần để về hưu không? Hay phải tiếp tục đóng bảo hiểm tự nguyện thêm 10 năm nữa? Cảm ơn Luật sư !

 

Trả lời tư vấn: Chào anh/chị! Cảm ơn anh/chị đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn một số trường hợp tương tự thông qua một hoặc một số bài viết cụ thể sau đây:

Tư vấn về đóng BHXH tự nguyện một lần cho những năm còn lại

Anh/chị tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình!

Ngoài ra, Anh/chị có thể tham khảo thêm qua một số văn bản pháp luật sau đây có quy định và hướng dẫn đối với trường hợp của anh chị: Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Nghị định 134/2015/NĐ-CP Hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về BHXH tự nguyện

 

Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về Bảo hiểm xã hội tự nguyện

 

 

1 |==========================

 

Câu hỏi đề nghị tư vấn thứ 2: Nghỉ hưu trước tuổi theo quy định của pháp luật

Kính gửi: luật sưTôi sinh ngày 09 tháng 5 năm 1958; Hiện nay, tôi đang công tác tại đơn vị sự nghiệp của huyện; tôi có quyết định bổ nhiệm phó giám đốc từ Tháng 08/2013 đến tháng 5/2018; đơn vị tôi chuẩn bị sáp nhập vào đơn vị khác vào đầu năm 2017; tôi dự tính tự nguyện làm đơn xin về hưu trước tuổi ngay khi đơn vị sáp nhập. Như vậy, tôi có được hưởng chính sách không đủ tuổi tái cử và tái bổ nhiệm theo nghị định 26-cp hay không? nếu được nghỉ hưu trước tuổi, tôi có được hưởng lương hưu ngay hay không? Rất mong luật sư tư vấn và gửi theo dịa chỉ emai của tôi, chân thành cảm ơn quý luật sư.

 

Trả lời tư vấn:

Chào anh/chị! Cảm ơn anh/chị đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn một số trường hợp tương tự thông qua một hoặc một số bài viết cụ thể sau đây:

 

Điều 1 Nghị định 26/2015/NĐ - CP quy định về phạm vi điều chỉnh:


"Nghị định này quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và ở xã, phường, thị trấn".

 

Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định về định nghĩa cán bộ:

 

"1. Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước".

 

Chiểu theo quy định nêu trên, Nghị định 26/2015/NĐ - CP quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bố nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam,,,, Đối với trường hợp của anh, nếu công tác tại đơn vị sự nghiệp và được bổ nhiệm làm phó giám đốc thì không thuộc đối tượng điều chỉnh theo Nghị định này.

 

Trường hợp này, nếu muốn nghỉ hưu trước tuổi thì đề nghị anh tham khảo tại bài viết: 

 

Vấn đề tinh giản biên chế và chính sách tinh giản biên chế

 

Tư vấn độ tuổi nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Điều kiện và đóng tiếp BHXH để hưởng lương hưu. . Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
P.Luật sư trực tuyến – Công ty Luật Minh Gia 

Hotline: 1900 6169