Đỗ Minh Hiếu

Điều kiện và chế độ hưu trí khi nghỉ hưu trước tuổi

Công ty tôi có trường hợp sinh ngày 17 tháng 12 năm 1970, tham gia BHXH được 20 năm theo luật BHXH mới áp dụng từ 1/1/ 2016. Người lao động muốn nghỉ hưu trước tuổi từ tháng 12 năm 2015 có được không? Nếu tháng 1 thì có bị trừ mỗi năm 2% không?

Nội dung tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:
 
Điều kiện và chế độ hưu trí khi nghỉ hưu trước tuổi

Luật Bảo hiểm xã hội 2006 quy định:

“Điều 51.Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên;

2. Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành.”

Như vậy, nếu như người lao động muốn nghỉ hưu sớm thì cần có đủ điều kiện như đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và đạt đủ số tuổi quy định hoặc có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục.

Như bạn nói thì người lao động của công ty bạn sinh năm 1970, tính đến năm 2015 được 45 tuổi, vậy nếu đó là lao động nữ và thỏa mãn các điều kiện trên thì có thể nghỉ hưu sớm trước tuổi, còn nếu đó là lao động nam thì nếu muốn nghỉ hưu trước tuổi cần có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi sẽ bị trừ đi 1%.

Còn nếu người lao động nghỉ hưu vào năm 2016 thì điều kiện nghỉ hưu trước tuổi có sự thay đổi theo Luật BHXH 2014 như sau:

“Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.”

Ngoài ra, nếu nghỉ hưu vào tháng 1/2016 thì mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi sẽ bị trừ 2%.

Về vấn đề này, bạn có thể tham khảo thêm bài viết tại địa chỉ: https://luatminhgia.com.vn/hoi-dap-lao-dong/nguoi-lao-dong-muon-nghi-huu-som-.aspx

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Điều kiện và chế độ hưu trí khi nghỉ hưu trước tuổi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
CV: Thu Hà – Công ty Luật Minh Gia