LS Vũ Thảo

Điều kiện tuyển dụng công chức không qua thi tuyển được quy định như thế nào?

Xin chào! Mình được tỉnh hỗ trợ kinh phí đi học thạc sĩ ngành khai thác dầu khí tại liên bang nga từ năm 2016 đến 2018, sau khi mình tốt nghiệp xong được sở nội vụ bố trí công tác tại sở công thương về phòng năng lượng kỹ thuật.

 

Làm việc theo hợp đồng lao động và chờ đến khi kỳ thi công chức tiếp theo sẽ thi tuyển công chức. Mình thắc mắc là mình đủ điều kiện xét tuyển công chức nhưng tại sao vẫn làm hợp đồng. Xin luật sư tư vấn giúp cho.cảm ơn nhiều!

 

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới công ty Luật Minh Gia, với trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

Theo Điều 3 Luật cán bộ, công chức 2008​ quy định Căn cứ tuyển dụng công chức như sau:


"1. Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế của cơ quan sử dụng công chức. 


2. Cơ quan sử dụng công chức có trách nhiệm xác định, mô tả vị trí việc làm, báo cáo cơ quan quản lý công chức phê duyệt để làm căn cứ tuyển dụng công chức. 

 

3. Hàng năm, cơ quan sử dụng công chức xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức, báo cáo cơ quan quản lý công chức để phê duyệt và tổ chức tuyển dụng theo quy định tại Nghị định này."

 

Và Điều 37 Luật cán bộ, công chức 2008 quy định Phương thức tuyển dụng công chức như sau:

 

“1. Việc tuyển dụng công chức được thực hiện thông qua thi tuyển, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Hình thức, nội dung thi tuyển công chức phải phù hợp với ngành, nghề, bảo đảm lựa chọn được những người có phẩm chất, trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu tuyển dụng.

 

2. Người có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 36 của Luật này cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được tuyển dụng thông qua xét tuyển.”

 

Theo đó, công chức chỉ được tuyển dụng khi các cơ quan, tổ chức có đợt tuyển dụng và việc tuyển dụng phải thông qua hình thức thi tuyển, trừ một số trường hợp đặc biệt người đứng đầu cơ quan quản lý công chức được xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển được quy định tại Điều 19 Nghị định 24/2010/NĐ-CP như sau:

 

“1. Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại Khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức và yêu cầu công việc, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức được xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt sau:

 

a) Người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước;

 

b) Người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài;

 

c) Người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 05 năm trở lên, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng…”

 

Đối chiếu với trường hợp của bạn: bạn được hỗ trợ kinh phí đi học thạc sĩ tại Liên bang Nga từ năm 2016-2018, nếu bạn muốn được tuyển dụng là công chức nhưng không qua thi tuyển thì tại thời điểm bạn được kí HĐLĐ, địa phương bạn phải có đợt tuyển dụng công chức và bạn phải thuộc một trong các trường hợp được liệt kê tại Điều 19 Nghị định 24/2010/NĐ-CP. Cụ thể bạn có tốt nghiệp thủ khoa đại học trong nước không? Sau khi tốt nghiệp thạc sỹ bạn có được bằng loại giỏi/xuất sắc ở Nga hay không? Bạn đã có ít nhất 5 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tuyển dụng chưa? Nếu bạn thuộc các trường hợp đặc biệt trên và tại thời điểm đó địa phương bạn đang có đợt tuyển dụng công chức nhưng bạn phải làm việc theo HĐLĐ thì bạn có thể làm đơn kiến nghị đến Sở nội vụ để được xem xét, tiếp nhận công chức không qua thi tuyển. Nếu bạn không thuộc một trong các trường hợp trên thì bạn phải chờ khi nào địa phương bạn có đợt tuyển dụng công chức để nộp hồ sơ thi tuyển.

 

Tuy nhiên, cần lưu ý Điều 19 Nghị định 24/2010/NĐ-CP đã được sửa đổi bởi Khoản 11 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/01/2019 như sau:

 

“1. Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật cán bộ, công chức và theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức được tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức đối với các trường hợp sau: 

 

a) Các trường hợp có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn), gồm: 


Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; 


Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an) và người làm công tác cơ yếu; 
 

Người đang giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ hoặc được cử làm người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. 
 


b) Trường hợp đã là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển đến làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang, cơ yếu, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoặc được bổ nhiệm giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc được cử làm người đại diện phần vốn nhà nước giữ chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.”

 

Như vậy, từ ngày 15/01/2019, nếu địa phương bạn có đợt tuyển dụng công chức và bạn đáp ứng những điều kiện theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP thì bạn có thể nộp hồ sơ để được xem xét tuyển dụng công chức không qua thi tuyển, trường hợp không đáp ứng điều kiện trên thì bạn phải nộp hồ sơ thi tuyển. 

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng 

Phòng Luật sư tư vấn Luật Lao động - Công ty Luật Minh Gia.

Hotline: 1900 6169