LS Trần Khánh Thương

Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi của giáo viên

Cha tôi là giáo viên, năm nay 55 tuổi và đang là giáo viên THCS tại trường công lập, đã công tác được 31 năm. Muốn được nghĩ hưu trước tuổi. Hệ số lương hiện tại 4.98, phần trăm thâm niên nghề 22% Vậy tôi sẽ được hưởng chế độ như thế nào? Sau khi nghĩ được hưởng lương hưu ngay hay phải chờ đến 60 mới lãnh được lương hưu. Cám ơn!

Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi của giáo viên
 

Trả lời: Tại Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

c) Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

d) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Như vậy, xét về điều kiện theo luật định thì Bố chị chưa đủ điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi.  Chỉ được nghỉ hưu trong trường hợp bị suy giảm khả năng lao động. Cụ thể, Điều 55 Luật BHXH 2014 quy định Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động:

“1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.”

Như vậy, với qui định trên, trường hợp của bố chị sẽ không được nghỉ hưu trước tuổi nếu không thuộc trường hợp suy giảm khả năng lao động. Bố chị được nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi theo qui định của pháp luật.

 

Trân trọng!
Bộ phận luật sư trực tuyến - Luật Minh Gia 

Hotline: 1900 6169