Trần Tuấn Hùng

Điều kiện nâng lương thường xuyên theo quy định

Nhờ luật sư tư vấn điều kiện nâng lương thường xuyên và trước thời gian trúng tuyển viên chức có thời gian làm việc theo chế độ hợp đồng và có đóng bảo hiểm xã hội như sau: ​Tôi đã có thời gian làm việc hợp đồng 4 năm tại trung tâm bồi dưỡng chính trị của một Thị xã. Thời gian bắt đầu hợp đồng tập sự từ tháng 10/2013- tháng 10/2014, hưởng 85% hệ số lương 2,34.

Sau đó đến tháng 1/ 2015 tôi được ký hợp đồng không xác đinh thời hạn đến nay tháng 3/2018 là 3 năm vậy tôi có được xét nâng lương từ 2,34 lên 2,67 hay không? Vì cho đến giờ tôi vẫn chưa được xét nâng lương thường xuyên theo quy định. Quá trình 4 năm công tác tôi luôn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ không bị kỷ luật gì và hiện tại bây giờ tôi vừa đậu kỳ thi tuyển viên chức vào cùng vị trí công việc mà tôi đã hợp đồng 4 năm rồi. Vậy sau khi có quyết định biên chế thì tôi sẽ được hưởng hệ số lương 2,34 hay là 2,67 ạ? 

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

- Quy định về chế độ nâng bậc lương thường xuyên

Điều 1 Thông Tư 08/2013/TT-BNV quy định về phạm vi và đối tượng áp dụng thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên:

“1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

c) Những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định hiện hành của pháp luật.”

>> Tư vấn quy định về điều kiện nâng lương thường xuyên, gọi: 1900.6169

Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 1 Thông tư 08/2013/NĐ-CP, trường hợp của bạn làm việc theo chế độ hợp đồng lao động và được xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định trong cơ quan nhà nước thì từ thời điểm tháng 1/2015 sẽ được áp dụng chế độ nâng bậc lương thường xuyên

- Tiêu chuẩn, điều kiện nâng lương thường xuyên

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư 08/2013/NĐ-CP quy định như sau:

“2. Tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên:

Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này có đủ điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh quy định tại Khoản 1 Điều này và qua đánh giá đạt đủ 02 tiêu chuẩn sau đây trong suốt thời gian giữ bậc lương thì được nâng một bậc lương thường xuyên:

b) Đối với viên chức và người lao động:

- Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

- Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.”

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư 08/2013/NĐ-CP, thời gian bạn làm việc từ tháng 1 năm 2015 đến tháng 3/2018 được áp dụng chế độ nâng lương nhưng trong thời gian này bạn phải đáp ứng 2 tiêu chuẩn đó là được đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên của cấp có thẩm quyền và không bị kỷ luật với các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

- Về trường hợp miễn thực hiện chế độ tập sự

Tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư 15/2012/NĐ-CP quy định về trường hợp được miễn thực hiện chế độ tập sự như sau:

“3. Thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người được tuyển dụng đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng (nếu có) tính vào thời gian xét nâng lương lần sau khi bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp.”

Bạn đã có thời gian từ 1/2015 đến 3/2018 làm việc theo chế độ hợp đồng và có đóng bảo hiểm xã hội và nếu làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng thì thời gian này sẽ được tính vào thời gian xét nâng lương lần sau khi được bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp.

Tại thời điểm có quyết định biên chế thì bạn sẽ được giữ bậc 1 và lần nâng lương tiếp theo sẽ được tính thời gian làm việc trước đây để xét nâng lương nếu thời gian đó có đóng bảo hiểm và làm công việc phù hợp với vị trí tuyển dụng.

Trân trọng.

TƯ VẤN NHANH