LS Việt Dũng

Điều kiện hưởng tiền lương tăng thêm của cán bộ, công chức

Thưa luật sư! Cho tôi hỏi tư vấn về việc hưởng lương tăng thêm như sau: Hiện tại tôi làm việc cho Trung tâm giống vật nuôi LB (là đơn vị hành chính sự nghiệp có thu) trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT.Hệ số tôi đang được hưởng là 2.34.(tôi đã vào biên chế có chức danh nghề nghiệp).Vậy tôi có được hưởng mức lương tăng 8% theo quy định không? Quy định thế nào mong luật sư tư vấn.Xin chân thành cảm ơn.

1. Hưởng tiền lương tăng thêm của cán bộ, công chức cần điều kiện gì?

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến cho công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Nghị định số 17/2015/NĐ – CP của Chính Phủ quy định về tiền lương tăng thêm đối với cán bộ , công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2.34 trở xuống có quy định mức tiền lương tăng thêm tại điều 3 như sau:

1. Người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định này được tăng thêm tiền lương bằng 8% mức lương hiện hưởng (gồm hệ số lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh hiện hưởng nhân mức lương cơ sở), cụ thể như sau:

Mức tiền lương tăng thêm hàng tháng

=

Hệ số lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh

x

Mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng

x 8%

Quy định tại khoản 1 điều 2 như sau:

1. Người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định này, bao gồm:

a) Cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

b) Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Luật Viên chức năm 2010;

c) Cán bộ, công chức cấp xã theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

d) Cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương theo bảng lương do Nhà nước quy định được cấp có thẩm quyền quyết định đến làm việc tại các hội, tổ chức phi Chính phủ, dự án và cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam;

đ) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

e) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao của đơn vị sự nghiệp công lập và hội có tính chất đặc thù;

g) Giáo viên mầm non làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015;

h) Viên chức làm việc trong Trạm Y tế xã theo quy định tại Nghị định số 117/2014/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định về y tế xã, phường, thị trấn;

i) Công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;

k) Công nhân, nhân viên công an và lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Công an nhân dân;

l) Người hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong tổ chức cơ yếu.

Trường hợp bạn làm trong trung tâm giống vật nuôi trực thuộc sở nông nghiệp và PTNT là đơn vị sự nghiệp công lập đã vào biên chế và có chức danh nghề nghiệp như vậy phù hợp với quy định tại điểm a khoản 1 điều 1 Nghị định 17/2015/ NĐ – CP . Như vậy bạn thuộc trường hợp được hưởng mức tăng lương 8% theo quy định.

---

2. Quy định về tiền lương tăng thêm đối với người làm việc theo hợp đồng

Câu hỏi:

Xin chào Anh, Chị! Lời đầu tiên chúc anh chị nhiều sức khoẻ, nhờ a/c giúp em về vấn đề tiền  lương tăng thêm 8%. Cho em hỏi vậy theo NĐ thì những những giáo viên hợp đồng 9 tháng (từ tháng 9/2014 đến 5/2015) và 12 tháng (từ tháng 12/2014 đến tháng 11/2015) đối với kế toán đang thử việc trong trường học thì có được hưởng mức tăng thêm này không? Em chân thành cảm ơn a/c đã quan tâm và giúp em giải quyết thắc mắc.

Trả lời tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi nội dung đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia. Trường hợp của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định điểm e khoản 1 Điều 2 Nghị định 17/2015/NĐ – CP  : “Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao của đơn vị sự nghiệp công lập và hội có tính chất đặc thù”.

Như thông tin bạn cung cấp, thì những giáo viên làm việc theo chế độ hợp đồng có được hưởng mức tăng thêm 8%.

Căn cứ:

Điều 3 Nghị định 17/2015/NĐ – CP  quy định về mức tiền lương tăng thêm:

Người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định này được tăng thêm tiền lương bằng 8% mức lương hiện hưởng (gồm hệ số lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh hiện hưởng nhân mức lương cơ sở), cụ thể như sau: 

Mức tiền lương tăng thêm hàng tháng = Hệ số lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh x Mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng x 8%”.

Do vậy trong trường hợp này, bạn là đối tượng được hưởng mức tiền lương tăng thêm 8% theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn
Chat zalo