LS Nguyễn Thùy Dương

Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con

Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con và nơi gửi hồ sơ làm thủ tục để hưởng chế độ thai sản

Em có đi làm ở 1 công ty ở Hà Nội . Em bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) từ tháng 5/2015 đến hết tháng 11/2015 em có thai sức khỏe không tốt nên nghỉ việc và không tiếp tục đóng bảo hiểm từ tháng 12/2015. Dự kiến tháng 10/01/2016 em sinh con, tổng thời gian em tham gia bảo hiểm là 7 tháng. Vậy luật sư cho em hỏi em có được hưởng chế độ thai sản bình thường không? Nếu được hưởng thì em sẽ làm thủ tục hưởng thai sản ở đâu. Hiện em đang ở Thái Bình mà Công ty em đóng bảo hiểm ở Hà Nội.

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo quy định tại Luật bảo hiểm xã hội 2014:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thái sản

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn dự kiến sinh vào tháng 1/2016 và đã đóng bảo hiểm được 7 tháng từ  tháng 5/2015 đến hết tháng 11/2015, như vậy bạn đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản khi sinh con là đã đóng đủ 6 tháng trở lên trong thời hạn 12 tháng trước khi sinh con.

Bạn được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật.

Điều 34.Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

3. Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều này; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

4. Trường hợp chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp mẹ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 31 của Luật này mà chết thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

Điều 39.Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

Căn cứ vào Quyết định 01/2014/QĐ-BHXH về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy  trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

Điều 11.Trách nhiệm của người lao động

2. Người lao động đã thôi việc: Nộp cho Bảo hiểm xã hội huyện nơi cư trú hồ sơ hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Khoản 5 Điều 9.

Do đó, bạn có thể làm thủ tục để hưởng chế độ thai sản tại cơ quan bảo hiểm xã hội huyện nơi bạn đang cư trú.

Hồ sơ gồm:

a. Sổ bảo hiểm xã hội

b. Giấy chứng sinh (bản sao) hoặc Giấy khai sinh (bản sao) của con.

c. Đơn của người lao động nữ sinh con (mẫu số 11B-HSB).

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng !
CV Ngô Thị Bắc - Công ty luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169