LS Phùng Gái

Điều kiện hưởng chế độ hưu trí do suy giảm khả năng lao động?

Câu hỏi tư vấn: Tôi năm nay (2016) là 57 tuổi, hiện là công chức nhà nước. Do nguyện vọng cá nhân, tôi muốn được nghỉ hưu trước khi đủ 60 tuổi, song chưa rõ chế độ quy định về việc này. Về thời gian công tác năm 1977 tôi là sinh viên đại học; tháng 8/1978 tôi nhập ngũ vào quân đội.

 

Tháng 02/1982 tôi được xuất ngũ thẳng từ quân đội về trường tiếp tục học đại học với cấp bậc hạ sĩ quan. Sau khi tốt nghiệp năm 1985, tôi công tác liên tục là công chức nhà nước cho đến nay.

 

Vậy tôi có được nghỉ hưu trước tuổi (tôi không thuộc diện tinh giảm biên chế và không suy giảm đến > 61 khả năng lao động) hay không? Thời gian học đại học sau khi xuất ngũ thẳng từ quân đội về trường cũ có được tính vào thời gian công tác hay không? Kính mong quý công ty trợ giúp. Xin chân thành cảm ơn quý công ty!

 

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới công ty Luật Minh Gia, với trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về điều kiện hưởng chế độ hưu trí khi suy giảm khả năng lao động. Cụ thể:

 

Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

 

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

 

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

 

c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

 

2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 54 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 

a) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên;

 

b) Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

 

Như vậy, đối chiếu quy định trên với trường hợp của bạn thì do thời điểm hiện nay độ tuổi của bạn là 57 tuổi nhưng không đáp ứng đù điều kiện về suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên (không trong diện tinh giản biên chế). Theo đó, bạn không đáp ứng đủ điều kiện để được nghỉ trước tuổi hưởng chế độ hưu trí được mà bạn sẽ đợi đến khi đủ 60 tuổi để giải quyết lương hưu hàng tháng. Đồng thời, thời gian học đại học sau khi xuất ngũ thẳng từ quân đội về trường cũ không được tính vào thời gian công tác của bạn.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Điều kiện hưởng chế độ hưu trí do suy giảm khả năng lao động?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!

CV P.Gái - công ty Luật Minh Gia.

Hỏi tư vấn qua điện thoại