Trần Tuấn Hùng

Điều kiện được miễn chế độ tập sự đối với công chức.

Luật sư tư vấn về những trường hợp được miễn thực hiện chế độ tập sự đối với công chức khi được tuyển dụng như sau:


Xin Luật sư tư vấn cho tôi trường hợp như sau: Tháng 11/2013 tôi vào làm hợp đồng lao động thử việc chức danh địa chính tại UBND cấp xã (2 tháng thử việc). Tháng 01/2014 tôi vào làm hợp đồng lao động chức danh địa chính tại UBND cấp xã. Đến tháng 01/2014 vì một số lý do nên tôi phải chấm dứt hợp đồng lao đồng và vào làm việc với chức danh người hoạt động không chuyên trách phụ trách công tác Giao thông thủy lợi, nông, lâm và ngư nghiệp. Thời gian đóng BHXH từ tháng 01/2016 đến tháng 7/2017. Tháng 7/2017 tôi được tuyển dụng vào làm địa chính xây dựng tại UBND cấp xã và hưởng lương 85%, thực hiện chế độ tập sự một năm Theo Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định: Người được tuyển dụng nếu không có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 12 thì phải thực hiện chế độ tập sự; thời gian người được tuyển dụng đã làm những công việc quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 12 (nếu có) được tính vào thời gian tập sự. Vậy tôi đã công tác đúng chuyên môn được một năm liệu có được miễn thực hiện chế độ tập sự không?

 

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia chúng tôi tư vấn về vấn đề của bạn như sau:

 

Căn cứ  Điều 12. Trường hợp được miễn thực hiện chế độ tập sự, Thông tư  13/2010/TT- BNV ngày 30/12/2010

 

"1. Người được tuyển dụng được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện sau:

 

a) Đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP tương ứng với ngạch công chức được tuyển dụng;

 

b) Trong thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại điểm a khoản này, người được tuyển dụng đã làm những công việc theo yêu cầu của ngạch công chức được tuyển dụng.

 

2. Người được tuyển dụng nếu không có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 điều này thì phải thực hiện chế độ tập sự; thời gian người được tuyển dụng đã làm những công việc quy định tại điểm b khoản 1 điều này (nếu có) được tính vào thời gian tập sự."

 

Như vậy chỉ được miễn thực hiện chế độ tập sự khi đáp ứng một trong hai điều kiện quy định tại Điểm a và b Khoản 1, Điều 12. Trong trường hợp của bạn đã có thời gian nôp Bảo hiểm xã hội là 19 tháng từ tháng 1/2016 đến 7/2017 như vậy đã đủ điều kiện về thời gian nộp Bảo hiểm xã hội bằng hoặc lớn hơn 12 tháng tập sự, tuy nhiên trong khoảng thời gian này bạn đã công tác với chức danh người hoạt động không chuyên trách phụ trách công tác giao thông, thủy lợi, nông - lâm - ngư nghiệp và không đáp ứng điều kiện tại Điểm a là công tác tương ứng với ngạch công chức được tuyển dụng vì bạn chỉ là người hoạt động không chuyên trách không tương ứng với ngạch công chức được tuyển dụng, với điều kiện tại Điểm b thì bạn cũng không đáp ứng được vì trong khoảng thời gian đóng bảo hiểm bạn phụ trách công tác giao thông, thủy lợi, nông lâm ngư nghiệp chứ không phải làm các công việc theo yêu cầu của ngạch công chức địa chính xây dựng. Vì vậy bạn vẫn phải thực hiện chế độ tập sự mà không được miễn.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi - Số điện thoại liên hệ: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng !
CV tư vấn: Nông Diệp - Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169