Cà Thị Phương

Điều kiện dự thi nâng ngạch nhân viên lên chuyên viên

Xin chào công ty Luật Minh Gia. Tôi có câu hỏi xin được gửi tới công ty Luật, rất mong sự giải đáp của công ty. Hiện tôi đang công tác tại cơ quan chuyên môn cấp huyện, được tuyển dụng vào ngạch nhân viên văn thư mã ngạch 01.008. Tôi có thời gian giữ ngạch 15 năm. Vậy tôi có được tham gia thi nâng ngạch chuyên viên không. Tôi chân thành cảm ơn!

Điều kiện dự thi nâng ngạch nhân viên lên chuyên viên
 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho Luật Minh Gia, về vấn đề của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính thì bạn đang công tác tại cơ quan chuyên môn cấp huyện, được tuyển dụng vào ngạch nhân viên văn thư với mã ngạch là 01.008. Mã ngạch này đã bị xóa bỏ theo quy định tại khoản 3 điều 11 thông tư trên và bạn được chuyển sang ngạch nhân viên với mã số ngạch là 01.005:

"3. Bãi bỏ ngạch và mã số các ngạch tại Quyết định số 74/2004/QĐ-BNV ngày 03/11/2004 của Bộ Nội vụ về việc ban hành danh mục các ngạch công chức và các ngạch viên chức, cụ thể như sau:

a) Kỹ thuật viên đánh máy (mã số ngạch 01.005);

...

g) Nhân viên bảo vệ (mã số ngạch 01.011).

Đối với công chức hiện đang giữ các ngạch nêu tại Khoản 3 Điều này được chuyển sang ngạch nhân viên (mã số ngạch 01.005) quy định tại Điều 9 của Thông tư này”.

Để có thể tham gia thi nâng ngạch chuyên viên bạn phải đáp ứng các điều kiện quy định tại điều 7 thông tư số 11/2014/TT-BNV Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính

"1. Chức trách Là công chức hành chính có yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ cơ bản về một hoặc một số lĩnh vực trong các cơ quan, tổ chức hành chính từ cấp huyện trở lên, có trách nhiệm tham mưu, tổng hợp và triển khai thực hiện chế độ, chính sách theo ngành, lĩnh vực hoặc địa phương.

2. Nhiệm vụ

a) Xây dựng kế hoạch, quy hoạch, các quy định cụ thể để triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực; tham gia xây dựng cơ chế, các quyết định cụ thể của từng nội dung quản lý theo quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế;

......

4. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác;

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên;

c) Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

d) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin".

Với thời gian giữ ngạch của bạn là 15 năm như trên bạn đang giữ ngạch nhân viên thì bạn đã đáp ứng điều kiện về thời gian giữ ngạch nhân viên hoặc tương đương tối thiểu là 5 năm (60 tháng) quy định tại thông tư trên. Các điều kiện khác bạn không nói rõ nên bạn có thể so sánh điều kiện kiện hiện tại bản thân với các điều kiện nêu tại thông tư trên để xem xét.

Trân trọng !

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Gọi: 0971.166.169