Vũ Thanh Thủy

Điều kiện chuyển từ viên chức sang công chức

Luật sư cho tôi hỏi về việc chuyển từ viên chức sang công chức như sau: Tôi là viên chức - chuyên viên. Vào tháng 10/2012 tôi vi phạm pháp luật và bị xử lý kỷ luật vào tháng 06/2014 với hình thức khiển trách. Tháng 01/2018 tổ chức định chuyển tôi sang công chức theo Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV, nhưng còn lăng tăng với quy định “trong thời gian công tác 05 năm gần nhất không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự”.

Quý luật sư cho tôi hỏi: trong thời gian công tác 05 năm gần nhất không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự là tính theo thời điểm vi phạm hay thơi điểm ban hành Quyết định kỷ luật? Theo quy định nào. Xin cám ơn rất nhiều.

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi tới Công ty Luật Minh Gia, với tình huống của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

 Đối với trường hợp chuyển từ viên chức sang công chức thì theo Điều 42 Nghị định 29/2012/NĐ-CP quy định:

Điều 42. Chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức

"1. Viên chức đã có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 60 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự), có trình độ đào tạo, kinh nghiệm công tác và đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, khi cơ quan quản lý, sử dụng công chức có nhu cầu tuyển dụng thì được xét chuyển vào công chức không qua thi tuyển theo quy định của pháp luật về công chức.

..."

>> Tư vấn quy định về chuyển đổi viên chức, công chức, gọi: 1900.6169

Như vậy nếu trường hợp ban đã là viên chức, đang làm thủ tục chuyển đổi sang công chức thì theo như  quy định trên bạn  phải đã có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 60 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự), có trình độ đào tạo, kinh nghiệm công tác và đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Theo đó thì vấn đề bạn bị xử lý kỷ luật trước đó không nằm trong các điều kiện để xem xét khi chuyển đổi từ viên chức sang công chức. Ngoài ra Thông tư 13/2010/TT-BNV  áp dụng đối với các trường hợp là cá nhân không phải là viên chức muốn thi tuyển, xét tuyển vào công chức nên bạn đang là viên chức thì không thuộc trường hợp điều chỉnh của thông tư này.

Trân trọng.