Trần Việt Dũng

Công ty không trả sổ bảo hiểm cho NLĐ phải làm thế nào?

Luật sư tư vấn về trường hợp công ty không xác nhận và trả sổ bảo hiểm cho người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng. Nội dung tư vấn như sau:

 

Kính gửi Quý công ty, Kính nhờ Quý công ty tư vấn giúp tôi trường hợp sau. Tháng 2 Năm 2015, tôi có nghỉ việc ở công ty bảo hiểm phi nhân thọ và có quyết định làm việc ở công ty mới. Tuy nhiên, do tôi còn nợ phí bảo hiểm đã thu của khách và chưa thu được hết ấn chỉ đã giao cho đại lý và bị thất lạc một phần, nên công ty cũ không đồng ý chốt sổ bảo hiểm cho tôi mặc dù tôi đã viết đơn xin nghỉ việc. Đến nay, 2 bên vẫn chưa thống nhất được số tiền bảo hiểm tôi phải nộp lại cho công ty. Tôi đã khắc phục 1 phần số tiền bảo hiểm còn nợ đọng với công ty cũ nhưng vẫn không được chốt sổ. Hiện tại, công ty cũ vẫn thực hiện đóng bảo hiểm cho tôi mặc dù tôi không còn làm việc tại đó nữa. Còn công ty mới cũng không đóng bảo hiểm cho tôi được. Vậy kính nhờ Quý công ty hỗ trợ tư vấn giúp tôi, công ty bảo hiểm cũ vẫn chưa giải quyết cho tôi là đúng pháp luật hay không? Trong trường hợp công ty cũ dừng đóng bảo hiểm nhưng vẫn không chốt sổ cho tôi thì công ty mới có đóng bảo hiểm nối tiếp cho tôi được không? Xin cảm ơn Quý công ty.

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi yêu cầu tư vấn đến công ty Luật Minh Gia, với vụ việc của bạn chúng tôi có quan điểm tư vấn như sau:

 

Theo quy định của pháp luật Lao động việc đơn phương chấm dứt hợp đồng là quyền của người lao động đồng thời việc tham gia bảo hiểm xã hội là trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động. Không rõ hợp đồng lao động giữa bạn và công ty là hợp đồng gì xác định thời hạn hay không xác định thời hạn nhưng việc đơn phương nghỉ việc vẫn là quyền của người lao động. Việc bạn còn nợ phí bảo hiểm đã thu của khách và chưa thu được hết ấn chỉ đã giao cho đại lý và bị thất lạc một phần không được coi là căn cứ để không giải quyết cho nghỉ việc. Đồng thời việc thanh toán khoản bảo hiểm này sẽ được đặt ra khi hai bên chấm dứt hợp đồng theo quy định tại điều 47 Bộ luật Lao động năm 2012 như sau:

 

Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

........

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

 

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

 

Theo đó khi bạn đã thông báo khoản thời gian hợp lý đến đơn vị là 30 ngày đối với HĐLĐ xác định thời hạn và có lý do chính đáng theo quy định tại điều 37 BLLĐ năm 2012; 45 ngày đối với HĐLĐ không xác định thời hạn thì thực hiện việc chấm dứt hợp đồng. Khi chấm dứt hợp đồng bạn sẽ có nghĩa vụ thanh toán khoản nợ cho công ty, công ty cũng thanh toán các khoản có liên quan đến quyền lợi của bạn trong thời hạn là 7 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng hoặc trường hợp kéo dài không quá 30 ngày. Đồng thời công ty sẽ phải xác nhận và trả sổ bảo hiểm cho người lao động. Dù là việc chấm dứt hợp đồng trái pháp luật hay đúng theo quy định thì phía người sử dụng lao động vẫn có trách nhiệm chốt sổ bảo hiểm và trả sổ cho người lao động. Việc công ty không chốt bảo hiểm xã hội cho bạn là trái với quy định của pháp luật, khi này bạn có quyền yêu cầu khiếu nại đến hòa giải viên lao động tại Phòng lao động thương binh xã hội hoặc gửi đơn yêu cầu đến Tòa án nhân dân quận/ huyện nơi công ty có trụ sở để được giải quyết đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của mình.

 

Vì bạn đã sang công ty khác để làm việc, quan hệ lao động giữa bạn và công ty mới đã tồn tại trên thực tế,  hai bên đã ký kết hợp đồng lao động thì bạn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, mặc dù công ty cũ chưa chốt sổ nhưng  bạn cũng có thể được tiếp tục tham gia bảo hiểm, lúc này công ty sẽ dựa trên số sổ bảo hiểm đã có của bạn để đóng bảo hiểm dựa trên số sổ đó.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi - Số điện thoại liên hệ: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng.
 CV tư vấn: Hà Tuyền - Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169