LS Trần Khánh Thương

Công ty có được trừ lương của người lao động khi vi phạm hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Nội dung của hợp đồng lao động tuân theo các quy định của Bộ luật Lao động 2019 về những nội dung có trong hợp đồng lao động.

Câu hỏi tư vấn: Chào luật sư. Tôi làm nhân viên bảo vệ cho một công ty bảo vệ. Tôi đuợc công ty phân công trực ở shop A gần chợ hiệp bình chánh. trong lúc chờ lương tháng 9 vẫn chưa trả. Vào ngày 10,11,12 của tháng 10 tôi có giữ xe 3-4 xe đi chợ đêm bị camera shop tôi trực quay được tôi nhận tiền giữ xe bên ngoài nên yêu cầu công ty đổi người. Đến khi tôi yêu cầu công ty trả lương tháng 9 cho tôi thì công ty nói giảm lương của tôi vì tôi vi Phạm hợp đồng giữ xe ngoài đúng không luật sư? Nhưng tôi nghĩ công ty chỉ có quyền giữ lương tháng 10 của tôi thôi vì tôi vi phạm trong tháng 10 cơ chứ? Đúng không luật sư, xin luật sư trả lời sớm nhất cho tôi biết. Tôi xin cảm ơn luật sư nhiều.

Trả lời câu hỏi đề nghị tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến Luật Minh Gia, sau khi nghiên cứu trường hợp của bạn chúng tôi đưa ra nội dung yêu cầu tư vấn như sau:

- Thứ nhất, về thời hạn trả lương: 

Căn cứ theo quy định tại Điều 94 Bộ luật lao động 2019 về Nguyên tắc trả lương:

"Điều 94. Nguyên tắc trả lương

1. Người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động. Trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp.

2. Người sử dụng lao động không được hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của người lao động; không được ép buộc người lao động chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của người sử dụng lao động hoặc của đơn vị khác mà người sử dụng lao động chỉ định".

Như vậy, về nguyên tắc thì công ty phải trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng hạn cho người lao động. Đối với tiền lương tháng 9 của bạn, khi đến kỳ hạn trả lương công ty có nghĩa vụ trả lương đầy đủ và đúng hạn, việc giữ lương của NLĐ là trái quy định của pháp luật.

- Thứ hai, về việc khấu trừ tiền lương của NLĐ:

Theo quy định của Điều 102 BLLĐ 2019 về khấu trừ tiền lương

Điều 102. Khấu trừ tiền lương

“1. Người sử dụng lao động chỉ được khấu trừ tiền lương của người lao động để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 129 của Bộ luật này.

2. Người lao động có quyền được biết lý do khấu trừ tiền lương của mình.

3. Mức khấu trừ tiền lương hằng tháng không được quá 30% tiền lương thực trả hằng tháng của người lao động sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập cá nhân.

Vậy chỉ trong trường hợp người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị và tài sản của người sử dụng lao động thì công ty mới có quyền khấu trừ mức thiệt hại vào tiền lương của người lao động. Trường hợp của bạn, hành vi nhận tiền gửi xe ngoài không phải là hành vi gây thiệt hại cho công ty và không có căn cứ để công ty giữ lương hoặc khấu trừ tiền lương. Tuy nhiên, nếu như hành vi của anh vi phạm Nội quy lao động của công ty, vi phạm HĐLĐ thì có thể bị xử lý kỷ luật theo Nội quy lao động.

Hotline: 1900 6169