LS Trần Khánh Thương

Nghỉ việc trước thời hạn báo trước có được không?

Chấm dứt hợp đồng lao động như thế nào cho đúng luật để đảm bảo được giải quyết hết các chế độ đồng thời tránh các rủi ro liên quan đến bồi thường thiệt hại do chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật là vấn đề không phải người lao động nào cũng đảm bảo được khi nghỉ việc.

 

Nội dung câu hỏi: Thưa luật sư! Tôi có điều này cần luật sư tư vấn. Đến cuối tháng là tôi hết hợp đồng lao động. Đầu tháng tôi viết đơn xin nghỉ việc, cụ thể là ngày 15 của tháng, nghĩa là trước hạn hợp đồng 15 ngày. Công ty đã đồng ý, giám đốc đã ký. Nhưng đến hết ngày 10 của tháng tôi đã nghĩ. Thưa luật sư, vậy tôi phải đền bù 20 ngày lương hay 5 ngày lương. Mong nhận được phản hồi của luật sư. Xin cảm ơn!

Trả lời: Cảm ơn chị đã tin tưởng và gửi câu hỏi cần tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia, với nội dung chị đang vướng mắc Luật Minh Gia tư vấn như sau:

- Thứ nhất, về quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ:

Theo thông tin chị cung cấp, đến cuối tháng chị hết hạn hợp đồng lao động, do đó xác định hợp đồng lao động giữa chị và công ty là hợp đồng lao động xác định thời hạn. Tại Điều 35 Bộ luật lao động 2019 có quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động như sau:

“1. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động như sau:

a) Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;

…”

Theo quy định của pháp luật, đối với hợp đồng xác định thời hạn, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng người lao động có trách nhiệm báo trước cho người sử dụng lao động ít nhất 30 ngày, trong thời gian báo trước người lao động vẫn phải tiếp tục thực hiện công việc.

Đối với trường hợp của chị, chị báo trước cho công ty là 15 ngày trước khi chấm dứt hợp đồng không đáp ứng được thời hạn 30 ngày theo quy định nhưng đã được công ty đồng ý vì vậy có thể xác định thời hạn báo trước trong trường hợp của chị là 15 ngày, chị có nghĩa vụ tuân thủ thời hạn báo trước các bên đã thỏa thuận này. Nếu chị chấm dứt hợp đồng trước thời hạn các bên đã thỏa thuận vẫn được xác định là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

- Thứ hai, trách nhiệm của NLĐ khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 40 Bộ luật lao động 2019 về nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì chị có nghĩa vụ bồi thường cho công ty nửa tháng lương theo hợp đồng lao động, không được hưởng trợ cấp thôi việc và bồi thường tiền lương cho những ngày không báo trước.

Do các bên đồng ý thời hạn báo trước là 15 ngày, nên nếu chị nghỉ khi mới đi làm được 10 ngày kể từ ngày báo trước nên chị có nghĩa vụ bồi thường 05 ngày không báo trước còn lại cho công ty.

TƯ VẤN NHANH