LS Trần Khánh Thương

Gộp 2 sổ bảo hiểm xã hội ở đâu?

Hiện nay tình trạng một người lao động có 2 đến 3 sổ bảo hiểm xã hội thậm chí là nhiều hơn diễn ra rất phổ biến. Vậy việc giải quyết các chế độ liên quan đến việc một người có nhiều sổ bảo hiểm xã hội sẽ được xử lý như thế nào, có phức tạp hay không? thủ tục gộp 2 sổ BHXH ở đâu? Luật Minh Gia sẽ gửi đến quý khách ví dụ dưới đây là một minh chứng.

Câu hỏi:

Em từng tham gia bảo hiểm xã hội ở cty điện tử được 3 năm. Tháng 9/2015 em nghỉ việc và đã nhận được quyết định chấm dứt hợp đồng từ công ty nhưng chưa lấy sổ. Đến tháng 5/2016 em đi làm và tham gia bảo hiểm ở công ty khác. Nhưng khi tham gia bảo hiểm tại đây em lại không nối tiếp bảo hiểm ở cty cũ và đang tiếp tục đóng bảo hiểm tại đó. Như vậy em có được thanh toán bảo hiểm xã hội thời gian làm tại công ty cũ không? Nếu không được thanh toán em có thể báo nối tiếp sổ cũ không?

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến Luật Minh Gia, với thắc mắc của bạn, Luật Minh Gia giải đáp như sau:

- Thứ nhất, về việc gộp 2 sổ bảo hiểm xã hội

Theo thông tin mà bạn cung cấp, bạn đi làm ở hai công ty khác nhau và thời gian làm việc khác nhau nên thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của bạn ở hai công ty sẽ không bị trùng. Khoản 4 Điều 46 Quyết định 595/ QĐ- BHXH quy định về trường hợp một người lao động có hai sổ bảo hiểm như sau:

Điều 46. Cấp và quản lý sổ BHXH

4. Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới.”

>> Tư vấn quy định về gộp sổ BHXH, gọi: 1900.6169

Với quy định nêu trên, về nguyên tắc thì một người lao động chỉ có một sổ BHXH, trường hợp có từ hai quyển sổ BHXH trở lên thì phải tiến hành gộp sổ BHXH. Sau khi đã tiến hành gộp sổ thì Sổ BHXH của bạn sẽ ghi nhận toàn bộ quá trình đóng bảo hiểm xã hội ở cả công ty cũ và công bạn đang làm việc.

Do vậy, hiện nay bạn cần liên hệ với công ty cũ để nhận sổ bảo hiểm xã hội đầu tiên của mình. Sau đó để thực hiện việc gộp sổ bảo hiểm, bạn cung cấp cho công ty hiện tại đang làm việc 2 cuốn sổ BHXH để công ty thực hiện thủ tục gộp sổ.

- Thứ hai, về việc hưởng các chế độ bảo hiểm khi có nhiều sổ

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì: "Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã họi là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội".

Như đã phân tích nêu trên, khi gộp sổ BHXH thì sổ BHXH sẽ ghi nhận cả thời gian bạn tham gia bảo hiểm xã hội ở công ty cũ và công ty hiện tại nên khi tính thời gian hưởng BHXH thì cơ quan BHXH sẽ căn cứ trên tất cả thời gian bạn tham gia bảo hiểm xã hội mà không phân biệt là công ty cũ hay công ty hiện tại.

Từ phân tích nêu trên, khi có nhu cầu và đủ điều kiện hưởng BHXH một lần thì bạn sẽ được hưởng toàn bộ thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của mình bao gồm cả công ty cũ và công ty hiện tại bạn đang làm việc