Trần Phương Hà

Có được nâng lương theo Thông tư 08/2013/TT-BNV hay không?

Tôi Ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn từ 15/11/2011 đến nay tại Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Sơn Hòa, hưởng 100% lương, tham gia đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, các chế độ chính sách khác. Từ tháng 11/2011 đến nay được hưởng mức lương Viên chức 2.34. Vậy tôi có được nâng lương theo quy định của Thông tư 08/2013/TT-BNV không?

Tôi được ký hợp đồng thử việc 02 tháng tại Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Sơn Hòa ngày 15/8/2011, hưởng 80 % lương; Ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn từ 15/11/2011 đến nay, hưởng 100% lương, tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, các chế độ chính sách khác và được cho biết chờ thi Viên chức.
Từ tháng 11/2011 đến nay được hưởng mức lương Viên chức loại A1 bậc 1/9 _lương khởi điểm 2.34 theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ (Bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ;

* Tính đến tháng 12/2015:
+ Thời gian đóng BHXH được 50 tháng;
+ Đảm bảo thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên thực hiện công việc viên chức phụ trách quản lý thông tin – truyền thông;
+ Trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
+ Đánh giá nhiệm vụ được giao: Năm 2012 hoàn thành tốt nhiệm vụ; năm 2013, 2014 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; năm 2015 đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đang xét danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.
Vậy tôi có được nâng lương theo quy định của Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ không?
 
Trả lời tư vấn:
 
Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia. Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:
 
Theo như thông tin bạn cung cấp: Bạn là Viên chức thực hiện công tác quản lý Thông tin – Truyền thông, làm việc dưới hình thức hợp đồng không xác định thời hạn (từ 15/11/2011) tại Phòng văn hóa – Thông tin huyện sơn Hòa, tỉnh Phú Yên; hưởng mức lương 2.34. Bạn muốn hỏi, bạn có được nâng lương theo quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BNV.
 
Tại Điểm c, Khoản 1, Điều 1 thông tư 08/2013/TT-BNV quy định: “Những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định hiện hành của pháp luật”  được nâng bậc lương thường xuyên.”

Theo Điểm a, Khoản 1, Điều 2 Thông tư này cũng chỉ rõ:

“Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch công chức (sau đây gọi là ngạch), trong chức danh nghề nghiệp viên chức, chức danh chuyên gia cao cấp và chức danh chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát (sau đây gọi là chức danh) hiện giữ, thì được xét nâng một bậc lương thường xuyên khi có đủ điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh và đạt đủ tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này trong suốt thời gian giữ bậc lương như sau:

1. Điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh:

a) Thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên:

- Đối với chức danh chuyên gia cao cấp: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong bảng lương chuyên gia cao cấp, thì sau 5 năm (đủ 60 tháng) giữ bậc lương trong bảng lương chuyên gia cao cấp được xét nâng một bậc lương;

- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương;”


Bạn thuộc điểm c, khoản 1 điều 1 Thông tư này nên bạn có thể được xét nâng bậc lương 3 năm một lần nếu đáp ứng hai tiêu chuẩn xét nâng bậc lương thường xuyên (quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 2 Thông tư này):

-Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

- Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.
 
Như vậy, với những thông tin bạn đã cung cấp xét thấy, bạn được nâng bậc lương theo quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BNV.
 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Có được nâng lương theo Thông tư 08/2013/TT-BNV hay không?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng

CV: Thu Hưởng – Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169