Luật sư Vũ Đức Thịnh

Có bằng thạc sĩ có được tăng lương?

Thạc sĩ là học vị được nhiều người hiện nay hướng đến sau khi hoàn tất quá trình đại học. Tuy nhiên chắc hẳn các bạn đang còn thắc mắc liên quan đến vấn đề xếp lương đối với người đã có học vị thạc sĩ. Việc nâng lương, xếp bậc lương với thạc sĩ được quy định như thế nào? Có phải cứ có bằng thạc sĩ thì sẽ được tăng lương không?

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Tôi được ký hợp đồng trong biên chế (hợp đồng không có thời hạn). Tôi làm giáo viên trường trung học cơ sở. Tôi đã có bằng thạc sĩ trước khi được ký hợp đồng làm việc. Vậy tiền lương tôi được hưởng theo bậc đại học là 2,34 hay theo lương bậc hai 2,67 (thạc sĩ)? Mong luật sư trả lời giúp. Trân trọng cảm ơn!

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, đối với trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập, tại Điều 8 Thông tư này quy định về cách xếp lương đối với giáo viên trung học cơ sở như sau:

Điều 8. Cách xếp lương

1. Viên chức được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở quy định tại Thông tư này được áp dụng bảng lương tương ứng ban hành kèm theo Nghị định số Nghị định 204/2004/NĐ- CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, cụ thể như sau:

a) Giáo viên trung học cơ sở hạng III, mã số V.07.04.32, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

b) Giáo viên trung học cơ sở hạng II, mã số V.07.04.31, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38;

c) Giáo viên trung học cơ sở hạng I, mã số V.07.04.30, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,4 đến hệ số lương 6,78.

2. Việc xếp lương khi bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và theo quy định hiện hành của pháp luật. Khi thực hiện chính sách tiền lương mới, việc xếp sang lương mới thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Đối chiếu với trường hợp của bạn, khi bạn được tuyển dụng viên chức đồng thời bạn đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 3 Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT thì bạn được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III, mã số V.07.04.32, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

Bên cạnh đó, tại Điều 23 Nghị định 115/2020/ NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức như sau:

Điều 23. Chế độ, chính sách đối với người tập sự và người hướng dẫn tập sự

1. Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của chức danh nghề nghiệp tuyển dụng. Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 2 chức danh nghề nghiệp tuyển dụng; trường hợp người tập sự có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 3 của chức danh nghề nghiệp tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, trường hợp bạn có bằng thạc sĩ khi bạn trúng tuyển viên chức bạn sẽ hưởng lương bậc 2, hệ số 2,67. Trong thời gian tập sự thì bạn được hưởng 85% lương bậc 2.