Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Chủ tịch hội nông dân xã có bằng thạc sỹ được xếp mức lương bậc nào?

Luật sư tư vấn về mức lương và bậc lương trong trường hợp tốt nghiệp Thạc sĩ, được bầu làm chủ tịch hội nông dân. Nội dung tư vấn như sau:

Nội dung tư vấn: Chào Luật sư, cho em hỏi em tốt nghiệp Thạc sĩ Lâm nghiệp chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng vào tháng 8/ 2018, đến tháng 3/2019 em được bầu vào chủ tịch hội nông dân xã. Em có hỏi Kế toán mức lương của em là bậc 1 hay bậc 2, thì kế toán có trả lời là mức lương của em là bậc 1 tương đương với chuyên viên (nếu muốn hưởng lương bậc 2 thì phải thi chuyên viên chính, nhưng chuyên viên chính thì không biết khi nào mói có đợt thi). Vì vậy Luật sư cho em hỏi:1. Mức lương của em là bậc 1, hay bậc 2?2. Nếu là bậc 2 thì phải chứng minh với kế toán bằng văn bản nào? Em cảm ơn!

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Gia. Với vấn đề của bạn, chúng tôi xin đưa ra tư vấn như sau:

Điểm b khoản 1 điều 5 Nghị định 92/2009/NĐ-CP quy định:

Cán bộ cấp xã đã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên thực hiện xếp lương như công chức hành chính quy định tại bảng lương số 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây viết tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP);”

Ngoài ra, theo điểm a khoản 2 Điều 2 Thông tư 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH quy định:

Cán bộ cấp xã đã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP thì thực hiện xếp lương như công chức hành chính quy định tại bảng lương số 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, cụ thể như sau:

a)Cán bộ cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đại học trở lên xếp lương theo ngạch chuyên viên (mã số 01.003); tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cao đẳng xếp lương theo ngạch chuyên viên (cao đẳng). (mã số 01a.003); tốt nghiệp trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trung cấp xếp lương theo ngạch cán sự (mã số 01.004).

Như vậy, bạn tốt nghiệp Thạc sĩ Lâm nghiệp chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng vào tháng 8/ 2018, đến tháng 3/2019 bạn được bầu vào chủ tịch hội nông dân xã, như vậy, bạn là cán bộ cấp xã và sẽ được xếp lương theo ngạch chuyên viên tại bảng lương số 2 mã số 01.003 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP. Do đó, bạn sẽ được hưởng mức lương bậc 1.

Trân trọng

Phòng Luật sư tư vấn Luật Lao động – Công ty Luật Minh Gia.

Hotline: 1900 6169