Phạm Thị Thuần

Chính sách thôi việc ngay theo nghị định 108/2014/ NĐ - CP?

Câu hỏi: Sau khi xem nghị định 108/2014 và xem một số câu trả lời thấy không rõ ràng, Tôi muốn hỏi một số vấn đề về Chính sách thôi việc ngay theo nghị định 108/2014/ NĐ - CP như sau:

Trường hợp 1 : Khi người lao động đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội không được giải quyết xin thôi việc ngay  theo điều 10 nghị định 108

Trường hợp 2 : Người lao động nam dưới 50 tuổi nữ dưới 45 tuổi đóng bảo hiểm từ 20 năm trở lên vẫn được nghỉ việc ngay theo điều 10 nghị định 108 và bảo lưu sổ bảo hiểm xã hội.
Mong các anh, chị luật sư giải thích rõ hơn trường hợp nào được giải quyết và không được giải quyết?.

Câu trả lời: Cảm ơn Chị đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của Chị chúng tôi tư vấn như sau:

 Khoản 1,  điều 10, nghị định 108/2014 Về chính sách tinh giản biên chế, quy định về chính sách thôi việc ngay như sau:
 
Điều 10. Chính sách thôi việc.
 
1. Chính sách thôi việc ngay

Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này có tuổi đời dưới 53 tuổi đối với nam, dưới 48 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định này hoặc có tuổi đời dưới 58 tuổi đối với nam, dưới 53 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định này, nếu thôi việc ngay thì được hưởng các khoản trợ cấp sau:
 
a) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm;
 
b) Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội.”
 
Khoản 1, điều 8, nghị định 108/2014 quy định về chính sách nghỉ hưu trước tuổi như sau:
 

"Điều 8. Chính sách về hưu trước tuổi
 

1. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nam, đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, còn được hưởng các chế độ sau:
 

a) Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;
 

b) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại Điểm b Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;
 

c) Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương."


Căn cứ vào những quy định này áp dụng vào trường hợp của chị hỏi thì:
 
Trường hợp 1: người lao động sẽ không được giải quyết thôi việc ngay.
 
Vì chị chỉ nêu người lao động này đóng đủ bảo hiểm xã hội 20 năm và không có thêm những điều kiện khác. Trong khi đó muốn được giải quyết thôi việc ngay theo điều 10 nghị định 108/2014 nêu trên thì người lao động phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:
 
- Là người thuộc đối tượng tinh giảm biên chế theo quy định tại Điều 6 Nghị định 108/2014;
 
- Đáp ứng về tuổi: có tuổi đời dưới 53 tuổi đối với nam, dưới 48 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 108/2014 hoặc có tuổi đời dưới 58 tuổi đối với nam, dưới 53 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định 108/2014;
 
- Và không đủ điều kiện hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại điều 8 , Nghị định 108/2014.
  
Trường hợp 2: Người lao động sẽ được giải quyết thôi việc ngay.
 
Bởi trường hợp này người lao động không đủ điều kiện để hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại khoản 1, 2, điều 8, nghị định 108/2014 đã nêu ở trên (không đáp ứng điều kiện về tuổi).

Do vậy, người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm, không đáp ứng điều kiện hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại khoản 1, 2, điều 8, nghị định 108/2014. Và có độ tuổi là 
nam dưới 50 tuổi, nữ dưới 45 tuổi đáp ứng về độ tuổi quy định tại điều 10 nghị định 108/2014. Tức người lao động trong trường hợp 2 mà chị nêu có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1, điều 10, nghị định 108/2014 do vậy họ sẽ được giải quyết thôi việc ngay.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Chính sách thôi việc ngay theo nghị định 108/2014/ NĐ - CP?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
CV. Bạc Hưởng - Công ty Luật Minh Gia.

Hotline: 1900 6169