Hoài Nam

Chính sách đối với cán bộ theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP

Kính gửi Luật Minh Gia. Mẹ mình hiện đang là chủ tịch mặt trận xã. Theo nghị định 26 của chính phủ thì bà thuộc đối tượng không đủ điều kiện tái cử. Tuy nhiên, mẹ mình vẫn có nguyện vọng công tác tiếp cho đến khi đủ 55 tuổi thì có được không? Tính tới thời điểm này mẹ mình mới đóng Bhxh được 14 năm 2 tháng. Trong trường hợp bà không được công tác tiếp thì chế độ lương hưu của bà sẽ như thế nào? Mong sớm nhận được giải đáp của luậT gia. Chân thành cám ơn!

 

Trả lời:

 

Chào bạn ! Cảm ơn bạn đã tin tường và lựa chọn Luật Minh Gia. Đối với trường hợp của bạn tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại điều 4 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm tiếp tục công tác cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu thì:

1. Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm chưa đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, nếu không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì cơ quan có thẩm quyền bố trí công tác phù hợp. Trường hợp không thể bố trí được công tác phù hợp thì được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu theo quy định tại Điều 5 Nghị định này.

Như vậy, theo quy định này thì mẹ bạn nếu không muốn nghỉ hưu trước tuổi thì sẽ được cơ quan có thẩm quyền bố trị công tác phù hợp cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.
 
Điều 5 Nghi định 26/2015/NĐ-CP  quy định như sau:

Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm còn dưới 2 năm (24 tháng) công tác sẽ đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, nếu không bố trí được vị trí công tác phù hợp và không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu. Trong thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu, cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm vẫn thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan nơi công tác và được thực hiện các chế độ, chính sách như sau:

1. Được hưởng nguyên mức lương chức vụ hoặc mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, mức chênh lệch bảo lưu lương, phụ cấp công tác đảng (nếu có).

2. Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm và cơ quan nơi cán bộ công tác trước khi nghỉ chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu căn cứ vào mức lương, các khoản phụ cấp và mức chênh lệch bảo lưu lương (nếu có) được hưởng tại Khoản 1 Điều này thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Các chế độ khác như chế độ phục vụ, chế độ điện thoại (nếu có) thôi hưởng kể từ tháng liền kề sau tháng có quyết định nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu.

4. Trường hợp cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm thuộc diện khi đang công tác được sử dụng thường xuyên xe ô tô con phục vụ công tác, nếu tham gia các cuộc họp, hội nghị hoặc đi khám chữa bệnh thì báo cơ quan nơi công tác để bố trí xe đưa đón. Trường hợp cơ quan nơi công tác không bố trí được xe đưa đón thì chủ động phương tiện đi lại và được thanh toán theo quy định hiện hành.

5. Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm thuộc diện nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu không tính vào biên chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
 
Không  rõ là mẹ bạn còn bao nhiêu năm thì đủ tuổi về hưu nhưng nếu mẹ bạn còn dưới 2 năm là đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định nêu trên mà mẹ bạn không được công tác tiếp với lí do cơ quan có thẩm quyền không thể bố trí được công tác phù hợp thì mẹ bạn sẽ được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu.

Chế độ lương hưu của mẹ bạn khi này sẽ thuộc trường hợp đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 3 điều 54 Luật Bảo Hiểm Xã Hội 2014:

“Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ 55 tuổi thì được hưởng lương hưu”

 

Trân trọng.
Chuyên viên Lê Yến – Công Ty Luật Minh Gia.

Hotline: 1900 6169