Lại Thị Nhật Lệ

Chế độ tập sự và xếp bậc lương viên chức đã có thời gian làm việc theo hợp đồng

Chế độ tập sự và xếp ngạch lương khi trúng tuyển viên chức trong trường hợp đã có khoảng thời gian làm việc theo hợp đồng trước đó có được miễn chế độ tập sự hay không? Để đảm bảo quyền lợi cho viên chức về xếp bậc lương cần tham khảo những quy định gì? Đây là một trong những câu hỏi mà chúng tôi đã nhận được rất nhiều. Nếu bạn có cùng thắc mắc, bạn có thể liên hệ với công ty Luật Minh gia để được chúng tôi hỗ trợ tư vấn.

Tư vấn về chế độ tập sự và xếp bậc lương cho viên chức đã có thời gian làm việc,

Khi bạn có thắc mắc và liên hệ với Luật Minh gia, luật sư của chúng tôi sẽ hướng dẫn tư vấn để bạn nắm được các quy định về chế độ tập sự và xếp ngạch lương cho viên chức như:

- Nghĩa vụ thực hiện chế độ tập sự cho viên chức trúng tuyển trong thời gian bao lâu? Mức lương hưởng như thế nào.

- Điều kiện để được miễn chế độ tập sự.

- Thời gian được tính để xếp ngạch lương khi đã có thời gian làm việc trước đó.

- Chế độ nâng bậc lương đối với viên chức.

Để liên hệ với chúng tôi và yêu cầu tư vấn, bạn vui lòng gửi câu hỏi hoặc Gọi: 1900.6169 , bên cạnh đó bạn có thể tìm hiểu thêm tại một số tình huống tư vấn sau đây:

Câu hỏi tư vấn: Kính thưa văn phòng luật sư! Tôi có thời gian hợp đồng kế toán đóng BHXH tại cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp của Nhà nước từ tháng 9/2011- 02/2017; từ tháng 4/2017-12/2019 tôi chuyển sang làm cho một Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.  Ngày 01/01/2020 tôi trúng tuyển vào viên chức của một đơn vị sự nghiệp của Nhà nước. Tôi có phải trải qua thời gian tập sự và việc chuyển xếp lương của tôi như thế nào? Rất mong được văn phòng luật sư trả lời. 

Trả lời tư vấn: Chào bạn ! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia. Đối với vấn đề của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

Về vấn đề tập sự :

Theo quy định tại Điều 27 Luật viên chức 2010:

“1. Người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự, trừ trường hợp đã có thời gian từ đủ 12 tháng trở lên thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

2. Thời gian tập sự từ 03 tháng đến 12 tháng và phải được quy định trong hợp đồng làm việc.

3. Chính phủ quy định chi tiết chế độ tập sự.”

Điều 10 Thông tư 15/2012/TT-BNV thông tư hướng dẫn về việc tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tao, bồi dưỡng đối với viên chức quy định các trường hợp được miễn thực hiện chế độ tập sự như sau:

“1. Người trúng tuyển viên chức được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện sau:

a) Đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong ngành, lĩnh vực cần tuyển từ đủ 12 tháng trở lên;

b) Trong thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

2. Người được tuyển dụng đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, nếu không có đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này thì phải thực hiện chế độ tập sự.

3. Thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người được tuyển dụng đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng (nếu có) tính vào thời gian xét nâng lương lần sau khi bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp.”

Theo quy định trên, người trúng tuyển viên chức được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện sau:

- Đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc trong ngành, lĩnh vực cần tuyển từ đủ 12 tháng trở lên.

- Trong thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc trong ngành, lĩnh vực cần tuyển từ đủ 12 tháng trở lên đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Theo thông tin bạn cung cấp, chúng tôi không xác định được bạn trúng tuyển viên chức trong lĩnh vực nào. Do đó, khi bạn trúng tuyển viên chức vào ngành kế toán mà đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong ngành này cần tuyển từ đủ 12 tháng trở lên và trong khoảng thời gian có đóng bảo hiểm đó thì đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng thì sẽ được tính vào thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội tức là được tính từ tháng 9/2011. Tính đến bây giờ thì khoảng thời gian này đã đủ 12 tháng trở lên để được miễn tập sự.

Ngược lại, nếu bạn không đáp ứng đủ điều kiện trên thì vẫn phải thực hiện chế độ tập sự theo quy định của hợp đồng làm việc.

Về vấn đề xếp lương:

Theo những thông tin bạn cung cấp, căn cứ vào khoản 3 Điều 10 Thông tư 15/2012/TT-BNV:

Trường hợp 1, bạn trúng tuyển viên chức không thuộc lĩnh vực kế toán thì lương được xếp lại từ bậc 1. Thời gian nâng bậc lương căn cứ vào Điều 7 Nghị định 204/2004/NĐ-CP:

“Điều 7. Chế độ nâng bậc lương

1. Thực hiện nâng bậc lương thường xuyên trên cơ sở kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh.

Thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh để xem xét nâng bậc lương thường xuyên quy định như sau:

b) Đối với các đối tượng xếp lương theo bảng 2, bảng 3, bảng 4 quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này và bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát quy định tại Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 , nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh thì thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh để xét nâng bậc lương như sau:

b1) Các đối tượng xếp lương theo các ngạch từ loại A0 đến loại A3 của bảng 2, bảng 3 và các chức danh xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát: Sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng lên một bậc lương.

b2) Các đối tượng xếp lương theo các ngạch loại B, loại C của bảng 2, bảng 3 và nhân viên thừa hành, phục vụ xếp lương theo bảng 4: Sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch được xét nâng lên một bậc lương.”

Như vậy, nếu là trình độ Đại học, thời gian nâng bậc là 3 năm tăng một bậc lương; nếu là trình độ Trung cấp Cao đẳng, thời gian nâng bậc là 2 năm tăng một bậc lương.

Trường hợp 2, bạn trúng tuyển viên chức trong lĩnh vực kế toán thì thời gian công tác trước đó sẽ được xem xét để xếp bậc lương sau khi được tuyển dụng.

 

Hotline: 1900 6169