LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Chế độ phụ cấp khu vực và phụ cấp thu hút với viên chức được biệt phái

Nội dung yêu cầu tư vấn: Ngày 01.11.2013 tôi được tuyển dụng là viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở, ngày 18/11/2016 tôi được biệt phái về công tác tại văn phòng Sở với thời hạn không quá 03 năm.

 

Trước lúc biệt phái tôi đang hưởng phụ cấp khu vực 0,3 (làm việc tại huyện miền núi), nhưng hiện tại đã bị cắt phụ cấp khu vực. Xin hỏi như vậy có đúng quy định của pháp luật hay không? Vấn đề thứ hai, xin hỏi về phụ cấp thu hút, ngày 01.11.2013 thành lập chi nhánh nơi tôi làm việc, vì là chi nhánh nên không có trụ sở riêng mà chỉ mượn 1 phòng làm việc (không làm văn bản thuê trụ sở) của cơ quan khác đóng trên địa bàn (công chức tại cơ quan khác đó được hưởng phụ cấp thu hút là 70%). Lúc đầu là nói mượn để huyện bố trí trụ sở khác, nhưng đến nay đã hơn 3 năm mà chưa được bố trí trụ sở khác. Vì cùng làm một trụ sở, công chức ở đó thì được hưởng phụ cấp thu hút, còn chi nhánh tôi thì không được hưởng, chúng tôi đã có kiến nghị thì được trả lời do mượn trụ sở nên không được hưởng phụ cấp thu hút. Xin hỏi như vậy có đúng quy định của pháp luật hay không? Với trường hợp chi nhánh được hưởng phụ cấp thu hút thì tôi xin hỏi hai vấn đề. Thứ nhất tôi có được truy lĩnh từ khi thành lập chi nhánh (01.11.2013) đến 18.11.2016 (lúc tôi được biệt phái) hay không? Thứ hai sau khi được biệt phái thì tôi có được hưởng phụ cấp thu hút hay không? Tôi xin chân thành cảm ơn.

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia. Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau: 

 

Thứ nhất, về việc hưởng phụ cấp khu vực.

 

Thông tư liên tịch 11/2005/TTLT - BNV - BLĐTBXH - BTC - UBDT Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực như sau:

 

II. NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH VÀ CÁCH TÍNH TRẢ PHỤ CẤP KHU VỰC

"...3. Cách tính trả phụ cấp khu vực

.....

c) Trường hợp đi công tác, đi học, điều trị, điều dưỡng có thời hạn từ một tháng trở lên thì hưởng phụ cấp khu vực theo mức quy định ở nơi công tác, học tập, điều trị, điều dưỡng kể từ ngày đến nơi mới; nếu nơi mới đến không có phụ cấp khu vực thì thôi hưởng phụ cấp khu vực ở nơi trước khi đi.

..."

 

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp đi công tác có thời hạn từ 1 tháng trở lên thì chế độ phụ cấp khu vực được thực hiện theo quy định tại nơi đến công tác. Theo đó, khi bạn được biệt phái (đi công tác) từ vùng được hưởng phụ cấp khu vực (miền núi) đến địa bàn không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp thu hút (đồng bằng) thì bạn sẽ không được hưởng phụ cấp khu vực nữa. Nên việc đơn vị cho bạn thôi hưởng khoản phụ cấp khu vực này là phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. 

 

Thứ hai, về việc hưởng phụ cấp thu hút.

 

Điều 2. Đối tượng áp dụng - Nghị định 116/2010/NĐ-CP quy định như sau:

"Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn;

...."

 

Điều 4. Phụ cấp thu hút

"1. Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có.

2. Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút được quy định như sau:

a) Nếu đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành;

b) Nếu đến công tác sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền."

 

Căn cứ theo quy định trên, bạn là viên chức công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, theo đó bạn thuộc đối tưởng hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Điều 4 Nghị định 116/2010/NĐ-CP. Trường hợp bạn thuộc đối tượng hưởng phụ cấp này nhưng đơn vị không chi trả thì bạn có thể yêu cầu truy thu.

 

Về việc đơn vị cho rằng không chi trả chế độ phụ cấp thu hút do đơn vị đang thuê trụ sở là không có cơ sở pháp lý. Tuy nhiên đây là vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính để xác định nơi làm việc để thực hiện chi trả phụ cấp. Do đó, bạn có thể yêu cầu đơn vị có văn bản giải trình rõ về vấn đề này. 

 

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề bạn quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến Tổng đài luật sư tư vấn luật trực tuyến - 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời

 

Trân trọng

Luật gia Nguyễn Thảo  - Công ty Luật Minh Gia

 

 

Hotline: 1900 6169