Trần Việt Dũng

Chế độ ốm đau của công chức cấp xã

Chào luật sư! Tôi là công chức xã, tôi làm xã đội, tôi mới được đóng bảo hiểm xã hội 2 năm nay tôi mổ ruột thừa thì tôi có được hưởng chế độ gì không? Nếu có thì thủ tục như thế nào?

Trả lời: Em ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, với trường hợp của bạn chúng tôi xin được đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 thì những người được hưởng chế độ ốm đâu gồm: “ Đối tượng áp dụng chế độ ốm đau là người lao động quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật này”.  Điểm b khoản 1 Điều 2 quy định đối tượng áp dụng là: “ Cán bộ, công chức, viên chức”. Như vậy, nếu bạn là công chức thì bạn vẫn được hưởng chế độ ốm đau theo luật Bảo hiểm xã hội

Mức hưởng bảo hiểm của bạn như sau:

Do thời gian bạn đóng  bảo hiểm dưới 15 năm nên bạn sẽ được nghỉ 30 ngày theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 23: 

1. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 2 của Luật này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần và được quy định như sau:

a) Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng ba mươi ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới mười lăm năm; bốn mươi ngày nếu đã đóng từ đủ mười lăm năm đến dưới ba mươi năm; sáu mươi ngày nếu đã đóng từ đủ ba mươi năm trở lên;

Mức hưởng bảo hiểm bằng 45% tháng lương liền kề trước khi bạn nghỉ việc để điều trị theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội 2006:

2. Người lao động hưởng tiếp chế độ ốm đau quy định tại điểm b khoản 2 Điều 23 của Luật này thì mức hưởng được quy định như sau:

c) Bằng 45% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới mười lăm năm.


Thủ tục để được hưởng chế độ ốm đau:

  • Nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động. Hồ sơ bao gồm sổ bảo hiểm, giấy ra viện

  • Người sử dụng lao động tiếp nhận hồ sơ để giải quyết và chi trả cho người lao động

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Chế độ ốm đau của công chức cấp xã. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!

CV: Trương Thị Vàng – Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169