Nguyễn Thị Biển

Chế độ nghỉ mất sức quy định thế nào?

Hỏi về lương hưu và chế độ cho người nghĩ mất sức lao động cụ thể: Tôi năm nay 48 tuổi là nữ, đóng bảo hiểm 28 năm, vậy lương hưu có hưởng ngay sau khi nghỉ và tiền lương sẽ được tính như thế nào? Ngoài tiền lương hưu tôi có hưởng thêm tiền gì không? Tôi cũng nghe nói năm sau có nghỉ mất sức thì lương hưu phải đợi đủ 55 tuổi ở nữ và nam 60 thì mới được hưởng có phải không?

Trả lời:

Trước hết cảm ơn bác đã tin tưởng và gửi phản hồi về cho Công ty Luật Minh Gia , trường hợp của bác chúng tôi xin tư vấn như sau :

Thời điểm bác hỏi luật bảo hiểm xã hội năm 2014 chưa có hiện lực nên nếu bác làm thủ tục nghỉ hưu ngay thì áp dụng theo luật bảo hiểm xã hội năm 2006.

Theo đó điều kiện hưởng lương hưu  theo điều 50 bác phải đáp ứng đó là điều kiện về tuổi đủ  60 tuổi đối với nam và đủ 55 tuổi đối với nữ hoặc phải thuộc trường hợp người lao động làm việc nặng nhọc hoặc nơi độc hại nguy hại , nguy hiểm thuộc danh mục do bộ lao động thương binh xã hội hoặc  có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Trường hợp của bác là nếu muốn xin do suy giảm khả năng lao động theo quy định tại điều 51 thì phải đáp ứng đủ 3 điều kiện  :

- Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi

- Đã đóng bảo hiêm  xã hội 20 năm trở lên

- Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

Như vậy bác muốn xin nghỉ hưu bác phải làm giám định mức suy giảm khả năng  lao động phải từ 61 % trở lên thì bác sẽ được nghỉ hưu.

Bác được xét nghỉ hưu thì tiền lương hưu sẽ được hưởng hàng tháng và được tính như sau :

“1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%.”

Cụ thể để tính tiền lương của bác thì cần phải xem xét bác đóng bản hiểm băt đầu từ bao giờ và mức lương bình quân  như thế nào qua các năm bác đóng bảo hiểm để từ đó tính ra được mức lương hưu và  cứ mỗi năm tính thêm 3% không quá 75 % và do bác nghỉ trước tuổi quy định nên  7 năm sẽ trừ đi 7%.

Ngoài lương hưu bác còn được hưởng trợ cấp một  lần khi nghỉ hưu vì bác đã đóng bảo hiểm được 28 năm ( lớn hơn 25 năm theo quy định tại khoản 1 điều 54 ) Cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm thứ 26 thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội. 

Từ 1.1.2016 luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực thì có quy định về nghỉ mất sức thì có quy định như sau : a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;”

Như vậy từ năm sau thì tuổi đối với nữ đủ 46 tuổi  và từ năm 2020  thì nữ là đủ 50 tuổi đối với nữ.

Trân trọng

Gọi ngay