LS Nguyễn Phương Lan

Chế độ nâng lương trước thời hạn của cán bộ, công chức, viên chức

Luật sư tư vấn về chế độ nâng lương trước thời hạn của cán bộ, công chức, viên chức. Nội dung tư vấn như sau:

Nội dung tư vấn: Tôi đang hưởng lương ngạch chuyên viên, bậc 4, hệ số 3,33 từ 9/ 2014; thời điểm nâng bậc lương thường xuyên tiếp theo là 9/2017. Tháng 01/2014 tôi được UBND tỉnh quyết định công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Tôi có đủ các điều kiện khác để nâng lương trước thời hạn 12 tháng. Đến tháng 5/2016 cơ quan tôi họp xét đề nghị, cấp trên thống nhất nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng cho tôi trong chỉ tiêu của năm 2016 vì theo Thông tư 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ thì đến 31/12/2016 tôi còn 9 tháng (dưới 12 tháng) là đến thời điểm nâng lương thương xuyên. Nhưng như vậy, tại thời điểm họp xét tôi chưa đủ 24 tháng giữ bậc lương (mới 20 tháng) thì có đúng không? Vì trong Thông tư 08 có ví dụ 01 trường hợp và có nói: Sau khi đủ 24 tháng giữ bậc lương, nếu đủ điều kiện xét nâng lương trước thời hạn thì mới xét?

Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn cho công ty Luật Minh Gia chúng tôi, công ty xin được tư vấn về trường hợp này như sau:

Theo như nội dung tư vấn của bạn thì bạn đang nhắc đến ví dụ tại điểm đ Khoản 1 Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ như sau:

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A, đã được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ từ bậc 3 hệ số lương 5,08 ngạch chuyên viên chính (mã số 01.002) lên bậc 4 hệ số lương 5,42 ngạch chuyên viên chính từ ngày 01 tháng 01 năm 2010. Đến ngày 01 tháng 8 năm 2010 ông A được Chủ tịch nước ký Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho thành tích công tác giai đoạn 2005 - 2009 (thành tích này của ông A được ký sau ngày 01 tháng 01 năm 2010 được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lần sau). Theo quy chế của cơ quan, đơn vị nơi công tác thì thành tích được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba được xét nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng, nhưng theo quy định không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn trong cùng ngạch nên ông A vẫn chỉ được xét nâng bậc lương thường xuyên từ bậc 4 lên bậc 5 ngạch chuyên viên chính từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Đến ngày 01 tháng 01 năm 2015 (sau đủ 24 tháng giữ bậc 5 ngạch chuyên viên chính), nếu ông A đủ điều kiện xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc ở ngạch chuyên viên chính thì thành tích công tác của ông A trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 (trong đó có thành tích được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba ngày 01 tháng 8 năm 2010) được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Đối với ví dụ này là khi ông A được xét nâng lương tới 01/01/2010 và tiếp tục ông A được xét nâng lương tháng 8/2010 và đây là ví dụ về nâng bậc lương liên tiếp mới bị giới hạn nên trường hợp của bạn nếu chỉ nâng lương bình thường và nâng lương trước thời hạn thì không giống với ví dụ này vì đây là ví dụ về nâng lương trước thời hạn liên tục và cách hiểu 24 tháng của bạn cũng không phù hợp. Cho nên, bạn sẽ vẫn thuộc đối tượng được nâng lương mà không phụ thuộc vào thời gian bạn giữ bậc lương bao lâu.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề bạn quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến Tổng đài luật sư tư vấn luật trực tuyến - 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời

Trân trọng

Chuyên viên Phương Lan - Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169