LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Chế độ hưu trí đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Khái niệm bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện là hai khái niệm phát sinh khi nhắc đến các chế độ bảo hiểm theo quy định tại Luật bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trong đó, chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ ngày càng nhận được sự quan tâm của nhiều người.

1. Luật sư tư vấn chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bên cạnh các vấn đề liên quan đến chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc thì chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng được rất nhiều người quan tâm bới thủ tục tham gia chế độ bảo hiểm này đơn giản hơn chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc rất nhiều. Nếu như khi để được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì người tham gia bắt buộc phải tham gia quan hệ lao động, còn chế độ bảo hiểm tự nguyện dành cho những đối tượng không tham gia hoặc không đủ điều kiện để tham gia bảo hiểm bắt buộc nhưng vẫn muốn hưởng một số chế độ bảo hiểm.

Hiện nay, khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện người tham gia được hưởng hai chế độ đó là hưu trí và tử tuất, do đó đối với những người chỉ có nhu cầu hưởng hai chế độ này thì có thể lựa chọn tham gia chế độ bảo hiểm tự nguyện. Vậy để tham gia cần có điều kiện gì? Mức đóng được quy định như thế nào? Mức hưởng chế độ so với chế độ bắt buộc thì như thế nào?... Để được tư vấn cụ thể các vấn đề nêu trên, bạn hãy liên hệ với Công ty Luật Minh Gia thông qua các hình thức như gửi Email tư vấn hoặc gọi tới số 1900.6169 để được bộ phận tư vấn pháp luật của chúng tôi giải đáp cụ thể các vấn đề này.

2. Chế độ hưu trí đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Chế độ hưu trí đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định tại Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 như sau:

I/ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG:

1/ Điều kiện hưởng hưu trí hàng tháng: Điều 70 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006

Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà trước đó đã có tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên thì được hưởng lương hưu theo quy định.

Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà trước đó đã có tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 20 năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, được hưởng lương hưu với mức thấp hơn.

Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với mức lương hưu của người đủ điều kiện khi: Nam đủ 50 tuổi trở lên, nữ đủ 45 tuổi trở lên hoặc có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì không kể tuổi đời.

Lưu ý: Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 5 năm so với thời gian quy định, kể cả những người đã có từ đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên mà chưa nhận bảo hiểm xã hội một lần có nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì được đóng tiếp cho đến khi đủ 20 năm.

2/ Điều kiện hưởng BHXH 1 lần:

Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi có dưới 15 năm đóng bảo hiểm xã hội.

Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội mà không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội.

Chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội mà không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Ra nước ngoài để định cư.

II/ QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG:

1/ Mức hưởng:

Mức lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng lương hưu X Lương bình quân đóng BHXH

15 năm đầu = 45% ;

Và cộng thêm mỗi năm kế tiếp = 2% (nam) hoặc 3% (nữ)

Lưu ý: Mức hưởng lương hưu tối đa = 75%.

2/ Được trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu:

Khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu hàng tháng còn được nhận trợ cấp 1 lần. Mức trợ cấp tính từ năm đóng BHXH thứ 26 (nữ) và năm thứ 31 (nam). Mỗi năm được hưởng 0,5 tháng mức thu nhập bình quân đóng BHXH.

3/ Quyền lợi khác của người hưởng lương hưu:

- Cấp thẻ BHYT miễn phí do quỹ BHXH tự nguyện đảm bảo.

- Hưởng chế độ tuất khi chết

- Lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá sinh hoạt từng thời kỳ, theo công bố của Nhà nước.

4/ Trợ cấp BHXH một lần:

Mỗi năm tham gia BHXH được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện.

5/ Các tháng lẻ đóng BHXH (Khi tính lương hưu hàng tháng, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu hoặc BHXH một lần)

- Dưới 3 tháng: không tính

-  Từ đủ 3 tháng đến dưới 7 tháng: tính nửa năm

-  Từ trên 6 tháng đến tròn 12 tháng: tính 1 năm

Lưu ý: Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng; mức tối đa bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

III – THỦ TỤC HỒ SƠ:

1/ Hồ sơ hưởng lương hưu đối với người tham gia BHXH tự nguyện:

- Sổ BHXH;

- Đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí (mẫu số 12-HSB) hoặc Giấy chứng nhận chờ hưởng chế độ hưu trí đối với người lao động nghỉ việc, chưa đủ điều kiện về tuổi đời;  

- Đối với người chấp hành xong hình phạt tù trong trường hợp không được hưởng án treo thì có thêm Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù (bản sao);

- Đối với trường hợp hưởng chế độ hưu trí do bị suy giảm khả năng lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên có thêm Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa.

2/ Bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia BHXH tự nguyện:

- Sổ BHXH;

- Đơn đề nghị hưởng BHXH một lần (mẫu số 14-HSB).

Hotline: 1900 6169