Luật sư Phùng Gái

Chế độ hưu trí đối với người làm trong ngành cao su theo Luật bảo hiểm xã hội 2014?

Câu hỏi tư vấn: Kính gởi Luật gia Tôi năm nay 55 tuổi tham gia chiến trường ở Cămpuchia từ tháng 3 năm 1979 đến tháng 8 năm 1983 tôi chuyển ngành về làm trong ngành cao su ở khu vực Miền Đông nam bộ đến tháng 1 năm 2007 tôi sang Lào tiếp tục đầu tư làm cao su của Nhà nước.

Từ đó đến nay tôi vẫn thực hiện đóng BHXH, vậy nếu tôi đủ 60 tuổi thì chế độ hưu trí được giải quyết như thế nào. Xin Luật gia cho biết ý kiến và gởi qua địa chỉ Gmail của tôi. Trân trọng kính chào.

Trả lời tư vấn: Cảm ơn câu hỏi của bạn dành cho công ty Luật Minh Gia, để giải đáp thắc mắc chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo như thông tin bạn cung cấp thì bạn năm nay đã 55 tuổi, đang làm trong ngành cao su, tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ 1983. Vậy khi đủ 60 tuổi thì chế độ hưu trí sẽ hưởng như thế nào.Tại thời điểm 60 tuổi tức thời điểm Luật bảo hiểm xã hội 2014 đã có hiệu lực nên chế độ hưu trí của bạn sẽ được giải quyết theo Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội 2014 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Theo quy định về điều kiện hưởng lương hưu như sau:

"1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

Như vậy, bạn đủ điều kiện để được hưởng lương hưu và khi đó khi đủ 60 tuổi thì chế độ hưu trí của bạn sẽ được hưởng các chế độ và cách tính, theo Điều 56 Mức lương hưu hằng tháng

"1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Điều 58. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

"1. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

"

Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần

"1. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

Bên cạnh đó, thì mức lương để đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần sẽ được tính như sau:

Điều 62. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

"1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau:

......

3. Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian, trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều này.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này."

Trên đây là tư vấn chúng tôi dành cho bạn, bạn có thể dựa vào đó để tính chế độ hưu trí của mình.

Trân trọng !

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Gọi: 0971.166.169