LS Thanh Hương

Chế độ được hưởng khi công tác tại vùng kinh tế khó khăn

Công tác trong ngành Giáo dục tại địa bàn xã khó khăn. Nhưng nay chuyển sang công tác trường học mới, ban đầu xã này không thuộc diện khó khăn, sau đó được xét xuyết hưởng xã khó khăn theo nghị định 116 của chính phù. Hỏi người lao động sẽ được hưởng chế độ nào theo quy định của pháp luật


Nội dung yêu cầu tư vấn: Hỏi về thực hiện nghị định 19/ 2013/ NĐ-CP 
Từ năm 2000 đến 2010 tôi là Giáo viên, Hiệu phó, Hiệu trưởng trường THCS A đóng ở địa bàn xã khó khăn được hưởng theo nghị định 35/ CP và nghị định 61/ CP. Đến tháng 10 năm 2010 tôi được điều động đề trường TH & THCS B đóng địa bàn xã không thuộc diện xã khó khăn nhưng đến tháng 1/ 2014 - 12/2015 xã B được hưởng xã khó khăn theo nghị định 116/ CP. Vậy tôi có được hưởng chế độ theo nghị định 19/ 2013/ NĐ-CP hay không? 
( Xã A được diện xã khó khăn từ năm 2000 đến hết 2011; Bản thân tôi ở xã C từ 1/ 2014 - 12/2015 là xã cũng thuộc diện hưởng nghị định 116; Xã A từ năm 2012 không thuộc diện hưởng các nghị định trên)
Rất mong được quí công ty trả lời. Xin chân thành cảm ơn


Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi vấn đề tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia. Vấn đề bạn đưa ra chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Theo quy định tại điều 2 nghị định 61/2006/ NĐ-CP

Phạm vi điều chỉnh của Nghị định này bao gồm:

1. Trường chuyên biệt quy định tại Nghị định này theo quy định tại các điều 61, 62,63 và 64 của Luật Giáo dục bao gồm:

a) Trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học;

b) Trường chuyên, trường năng khiếu;

c) Trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật;

d) Trường giáo dưỡng.

2. Vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.”

Tại khoản 1 điều 1 nghị định 19/2013/NĐ-CP

Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Nghị định này bao gồm:

a) Các huyện đảo: Trường Sa, Hoàng Sa;

b) Các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

c) Các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp... (gọi chung là thôn) đặc biệt khó khăn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

3. Các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được áp dụng hưởng chính sách như quy định đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.”

Điều 2. Đối tượng áp dụng quy định tại nghị định 116/ 2010/ NĐ- CP

Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn;

2. Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong quân đội nhân dân và công an nhân dân;

3. Các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này công tác ở các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định này.
Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này bao gồm người đang công tác và người đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành”

Trước bạn công tác tại xã A được hưởng chế đối với kinh tế khó khăn. Hiện tại khi bạn chuyển sang công tác tại đơn vị mới thì chế độ bạn được hưởng khi công tác tại xã A đó sẽ chấm dứt.

Nay khi công tác tại đơn vị mới, ban đầu bạn không được hưởng chế độ gì theo quy định của chính phủ về công tác tại nơi có điều kiện kinh tế khó khăn. Hiện tại khi xét duyệt xã B nơi bạn công tác thuộc diện đó là xã nghèo theo quy định tại nghị định 116 / 2010/ NĐ-CP. Khi công tác tại đây thì bạn sẽ được hưởng chế độ theo quy định tại nghị định này

Hiện nay khi mà xã B không còn thuộc diện khó khăn nữa thì có thể chế độ khi công tác tại xã khó khăn của bạn sẽ không còn.


Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Chế độ được hưởng khi công tác tại vùng kinh tế khó khăn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng 
C.v Mỹ Hà - Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169